Mladík se zrcadlem (?)

Název Mladík se zrcadlem (?)
Název zadní strany Drobné náčrty figury a hlavy
Datování kolem 1506
Provenience vpravo dole seříznuté razítko, Giuseppe Vallardi (1784–1861/1863), Milán (L. 1223a)
Způsob nabytí Oskar Gross (1905–1985), Praha; získáno 1963
Inventární číslo K 37533
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis verso: vpravo nahoře: P/214 (tužka); uprostřed: 288 (modrá křída); dole: nečitelné jméno (tužka)
Popis

verso

Rozměry
výška 240 mm / šířka 182 mm
Materiál
Technika
Technika zadní strany
Literatura
 • Brabcová 1977, nepag., č. k. 40
  Jana Brabcová, 100 starých evropských kreseb, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1977
 • Martin Zlatohlávek, in: Zlatohlávek 1996, s. 30–31, č. k. II
  Martin Zlatohlávek (ed.), Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1996
 • Kesnerová 1977, s. 10, č. k. 1
  Gabriela Kesnerová (ed.), Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammulung der Nationalgalerie Prag Meisterzeichnungen der Nationalgalerie Prag, kat. výst., Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1977
 • Martin Zlatohlávek, in: Kat. Praha 2008, s. 40–41, č. k. 14
  Alena Volrábová – Blanka Kubíková – Michaela Brixová – Anna Rollová (eds.), 101 Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, kat. sbírky, Národní galerie v Praze, Praha 2008.
 • Konrad Oberhuber, in: Faietti–Oberhuber 1988, s. 77, obr. 43
  Marzia Faietti – Konrad Oberhuber (eds.), Humanismus in Bologna. 1490–1510, kat. výst., Albertina Wien, Bologna 1988
 • Zoltán Kárpáti, in: Kárpáti 2019, s. 238, 239, č. k. 18, obr.
  Zoltán Kárpáti (ed.), Triumph of the body. Michelangelo and sixteenth-century italian draughtsmanship, kat. výst., Museum of Fine Arts (Budapest), Budapest 2019

Tradičně je tato kresba srovnávána s jinými Raimondiho figurálními studiemi, které jsou datovány do poloviny prvního desetiletí 16. století, kdy začínající malíř a grafik pravděpodobně opustil bolognskou dílnu svého učitele Franceska Francii (1450–1517) a vydal se na vlastní tvůrčí cestu. Do těchto let byla také pražská kresba dosud zařazena. Můžeme ji ale dát také do jiných souvislostí, konkrétně s kresbou anonymního Michelangelova následovníka, na níž je vypracována kopie podle Michelangelovy sochy Galli Kupido. Zde je postava mladíka vytvořena velmi podobně jako na pražské kresbě. Tento anonym bývá ztotožňován právě s Raimondim a jeho práce je datována až po roce 1511. Tehdy Raimondi přišel do Říma, kde se zabýval antickými sochami nebo pracemi velikánů, jako byli Michelangelo a Raffael. I tyto vlivy lze na pražské kresbě vysledovat. Nezodpovězenou otázkou zůstává její námět. Ve starší literatuře byl mladík považován za Adonise, držícího v pravé ruce zrcadlo. Toto určení ale není zcela přesné.

Martin Zlatohlávek 2022