Apoštol Pavel

(1545 – 1632)
Název Apoštol Pavel
Datování poslední čtvrtina 16. století
Provenience sbírka arcibiskupů olomouckých, Kroměříž, III. album, s. 1
Způsob nabytí F. J. Kraus, Olomouc; získáno koupí 1952
Inventární číslo K 29016
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno verso: mj. matteo da lecci (pero)
Rozměry
výška 406 mm / šířka 276 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Brabcová 1977, nepag., č. k. 13
    Jana Brabcová, 100 starých evropských kreseb, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1977
  • Zlatohlávek 2016, s. 18–19, obr. 5
    Martin Zlatohlávek (ed.), Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů, Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Olomouc 2016
Prameny
  • Breitenbacher 1935, Lístek XLII, Anonymus, č. 3, sign. Kr. III. 5
    Antonín Breitenbacher, Arcibiskupská grafická sbírka, AO–AMK, inv. č. M 244; Katalog mistrů (kartotéční lístky); Katalog motivů (kartotéční lístky); Přehledný inventář arcibiskupské grafické sbírky a text o ní, Kroměříž 1935: Přehledný inventární seznam grafické sbírky v arcibiskupské knihovně v Kroměříži, s. 1–12; O katalogizování grafické sbírky, s. 13–24

Ohledně autorství této kresby se mezi badateli vedla diskuse. Jako věrohodný se jeví názor, že ji vytvořil Matteo Pérez, vycházející ze starého záznamu perem na rubu. Pražská kresba je totiž svou jemnou prací hrotem křídy podobná studii tohoto autora z British Museum v Londýně. Studie letícího anděla z londýnské sbírky se vztahuje k fresce v horním pásu hlavního sálu římské oratoře sv. Lucie v Gonfalone (Oratorio di S. Lucia del Gonfalone), na níž jsou znázorněni prorok a sibyla, mezi nimiž letí anděl držící svitek. Matteo Pérez zde pracoval v letech 1575 až 1576 a vedle již zmíněné fresky vymaloval v dalším poli v horním pásu i krále Davida. Tyto sedící postavy, inspirované Michelangelovými proroky a sibylami ze stropu Sixtinské kaple, jsou vzdáleně příbuzné postavě apoštola Pavla z pražské kresby. Ten je však představen ve velmi ukázněné formě, což zdůrazňují přesné linie trůnu, na kterém apoštol sedí, nebo knihy, kterou drží v ruce. Postavy proroka, sibyly a Davida z oratoře Gonfalone jsou oproti tomu předvedeny více dynamicky. Výsledná práce k pražské kresbě není známa. Jistá přehlednost, s níž je provedena, naznačuje, že mohla vzniknout v dalších desetiletích, kdy umělci pracovali pod vlivem reforem formulovaných tridentským koncilem. Matteo Pérez je po roce 1576 doložen na Maltě, mezi léty 1581 a 1583 opět v Římě, tři roky nato (1584–1587) pracoval v Seville a v listopadu 1587 již pobýval v peruánské Limě, kde asi v roce 1632 zemřel.

Martin Zlatohlávek 2022