Svatá rodina s Janem Křtitelem a anděly

(1612 – 1650)
Název Svatá rodina s Janem Křtitelem a anděly
Datování kolem 1640
Způsob nabytí obchod Mikuláš Lehmann, Praha; získáno koupí 1955
Inventární číslo K 30847
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo dole: Pietro Testa (pero)
Rozměry
výška 290 mm / šířka 225 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2016, s. 198–199, č. k. 88
  Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských sbírkách, Brno, Praha 2016
 • Pavel Preiss, in: Kotalík 1987, s. 109, č. k. 129
  Jiří Kotalík (ed.), Barokin Taidetta Prahan Kansallis Galleriasta, kat. výst., Sinebrychoffin Taidemuseo, Helsinki 1987
 • Brigstocke 1978, s. 135, obr. 25
  Hugh Brigstocke, Some further thoughts on Pietro Testa, Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst XXIX, 1978.
 • Cropper 1988, s. 55
  Elizabeth Cropper, Pietro Testa, 1612–1650. Prints and Drawings, kat. výst., Philadelphia Museum of Art, Philadelphia–Aldershot 1988
 • Togner 2002, s. 342–343, obr. 110
  Milan Togner, Neznámá kresba Pietra Testy v Olomouci, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Philosophica-Aesthetica. Historia Artium IV, 2002, s. 341–353

Pietro Testa ve své římské dílně připravoval nejen závěsné či oltářní obrazy, ale také grafiku. Pro obojí načrtával kompozice perem. Pražská kresba byla dána do souvislosti s Testovými studiemi ke grafickému listu Sen sv. Josefa. První verzi této grafiky umělec připravil mezi léty 1635 a 1637. Ovšem o několik let později se tématem opět zabýval a kolem roku 1640 vyryl jeho další verzi. Kompozice z naší kresby neodpovídá přesně žádné z nich, pro první i druhou variantu byly použity pouze některé postavy. Datování studie je tedy třeba ponechat v širším časovém pásmu okolo roku 1640.

Martin Zlatohlávek 2022