Chlapec Mojžíš šlape na faraonovu korunu, Mojžíšova zkouška ohněm

(1457 – 1504)
Název Chlapec Mojžíš šlape na faraonovu korunu, Mojžíšova zkouška ohněm
Název zadní strany Mojžíš dává vytrysknout vodě ze skály
Datování kolem 1501
Datace uvedená verso: 1. desetiletí 16. století
Provenience Étienne Claude Desperet, řečený August Desperet (1804–1865), Paříž (L. 721); Edward Habich (1818–1901), Boston a Kassel (L. 862); aukce firmy Gutekunst, Stuttgart, 27.–29. dubna 1889, lot 418
Způsob nabytí František Macháček (1882–1945), Praha; získáno odkazem 1946; razítko „GSP“
Inventární číslo K 9407
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis uprostřed dole: Domco Ghirlandaio (pero)
Popis

slepeno ze dvou částí, podlepeno; verso

Rozměry
výška 164 mm / šířka 330 mm
Materiál
Technika
Technika zadní strany
Literatura
 • Martin Zlatohlávek, in: Zlatohlávek 1996, s. 24–25, č. k. I
  Martin Zlatohlávek (ed.), Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1996
 • Martin Zlatohlávek, in: Zelenková 2019, s. 32–33, č. k. 9
  Petra Zelenková (ed.), Linie, světlo, stín. Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 16.–18. století, Praha 2019
 • Hôtel Drouot, Paris – aukce 1865, č. 564
  Catalogue de dessins anciens et de quelques modernes, estampes anciennes, lithographies, provenant de la collection de feu M. Desperet, dont la vent … aura lieu, par suite de son décès, Hôtel des commissaires-priseurs rue Drout… Dessins les mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 & samedi 10 juin 1865… Gravures & lithographies les lundi 12 & mardi 13 juin 1865..., Paris 1865
 • Gutekunst – aukce 1899, s. 48, lot 418
  Katalog der rühmlichst bekannten Sammlung von Handzeichnungen alter Meister des XV.–XVIII. Jahrhunderts aus dem Besitze des Herrn Edw. Habich in Kassel, Versteigerung zu Stuttgart 27. April 1899 und folgende Tage, im Saale des Königsbaus durch die Kunsthandlung H. G. Gutekunst in Stuttgart, Stuttgart 1899
 • Cagnola 1906, s. 41–42
  Guido Cagnola, Intorno a due dipinti di Filippino Lippi, Rasegna d’arte VI, 1906, s. 41–42
 • Scharf 1935, s. 82, č. k. 172, obr. 187
  Alfred Scharf, Filippino Lippi, Wien 1935
 • Berenson 1938, II, č. k. 12721A
  Bernard Berenson, The Drawings of Florentine Painters, 3 vols, 2. vydání, Chicago 1938
 • Kurz 1947, s. 147
  Otto Kurz, Filippino Lippi’s Worship of the Apis, The Burlington Magazine LXXXIX, 1947, č. 531, s. 144–147
 • Davies 1951, s. 225, č. k. 4904
  Martin Davies, The Earlier Italian Schools, kat. výst., The National Gallery, London 1961
 • Berenson 1961, II, č. k. 1272A
  Bernard Berenson, I disegni dei pittori fiorentini, 3 vols, 3. vydání, Milan 1961
 • Shoemaker 1975, č. k. 126
  Innis Howe Shoemaker, Filippino Lippi as a Draughtsman, disertační práce, New York 1975
 • Zlatohlávek 1991, s. 121–123
  Martin Zlatohlávek, A Late-Fifteenth-Century Italian Drawings in the National Gallery, Bulletin of the National Gallery in Prague I, 1991, s. 121–123
 • Nelson 1992, s. 260–261, obr. 100, 101
  Jonathan Nelson, The Later Works of Filippino Lippi: From His Roman Sojour until His Death, disertační práce, The New York University, New York 1992
 • Carmen Bambach, in: Bambach–Goldner 1997, s. 292–295, č. k. 91
  Carmen C. Bambach – Georg R. Goldner, The Drawings of Filippino Lippi and His Circle, kat. výst., The Metropolitan Museum of Art, New York 1997
 • Zambrano – Katz Nelson 2004, s. 503, 511, obr. 444 (recto), č. k. 61.d.1–2, obr. (recto i verso)
  Patrizia Zambrano – Jonathan Katz Nelson, Filippino Lippi, Milano 2004
 • Babická–Horáková 2021, s. 79–80, obr. 14, 45
  Lenka Babická – Martina Horáková, MUDr. František Macháček’s Legacy to the National Gallery in Prague, Bulletin of the National Gallery in Prague XXXI, 2021.

Filippino Lippi měl krátce po roce 1500 připravit na objednávku některého z příznivců popraveného kazatele Girolama Savonaroly (1452–1498) cyklus obrazů s náměty ze života starozákonního proroka Mojžíše. Scéna na lícové straně pražské kresby, která je Lippiho autografem, nebyla v obraze realizována, nebo je tento obraz dnes ztracen. Jedná se o příběh z Mojžíšova dětství, zaznamenaný mimo kanonické spisy (židovské legendy, Starožitnosti židovské Flavia Josepha /II, 9,7/, Historia scholastica Petra Comestora /Liber Exodi, VI/). Malý Mojžíš byl postaven před faraona, vzal si jeho korunu, ta mu ale spadla z hlavy a on na ni šlápl. Faraonovi rádci v tom viděli znamení, že Mojžíš zbaví faraona moci. Proto ho zkoušeli dále, pomocí žhavých uhlíků. Scéna z rubové strany je dílenským přepisem centra výjevu Mojžíš vyráží vodu ze skály z obrazu, který se dnes nachází v londýnské National Gallery. Podle Lippiho návrhové kresby jej provedl některý z jeho dílenských spolupracovníků. Pravděpodobně jím byl malíř dodatečně označovaný jako Maestro di Memfis, činný v dílně Filippina Lippiho na počátku 16. století. Začerněná plocha rubové strany pražské kresby vypovídá o tom, že kompozice Mojžíš vyráží vodu ze skály byla použita vícekrát.

Martin Zlatohlávek 2022