Sen sv. Josefa

(1734 – 1802)
Název Sen sv. Josefa
Datování 1790
Způsob nabytí obchod André, Praha; získáno koupí 1944
Inventární číslo K 9002
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis verso: nápis nečitelný kvůli přelepení (černá křída)
Rozměry
výška 439 mm / šířka 305 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2016, s. 190–191, č. k. 84
    Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských sbírkách, Brno, Praha 2016
  • Pavel Preiss, in: Kotalík 1987, s. 105, 123, č. k. 115
    Jiří Kotalík (ed.), Barokin Taidetta Prahan Kansallis Galleriasta, kat. výst., Sinebrychoffin Taidemuseo, Helsinki 1987
  • Zlatohlávek 2016, s. 109–115, 169–171, obr. 5
    Martin Zlatohlávek, Kresby Ubalda (1728–1781) a Gaetana Gandolfiů (1734–1802) v pražské Národní galerii, Ars linearis VI, 2016, s. 109–115

Pražská kresba je „modello“ pro obraz stejného námětu, který bolognský malíř Gaetano Gandolfi vytvořil v roce 1790, jak vyplývá ze signatury a datace umístěné vlevo dole na obraze. Kresba a obraz, který se dnes nachází v soukromé sbírce, jsou téměř shodné, jenom stáří spícího sv. Josefa je rozdílné. Zatímco na kresbě Gandolfi navrhl muže s vysokým čelem přecházejícím do holé hlavy, bohatým vousem a stařeckou tváří, na obraze je Ježíšův pěstoun představen jako muž středního věku. Sv. Josef je na kresbě ponořen do hlubokého spánku unaveného muže, na obrazové verzi lze zastihnout jeho vnitřní napětí a odpovědnost, přestože nakrátko podlehl dřímotě. Dnes nevíme, proč malíř k takové změně přistoupil, protože neznáme objednavatele ani původní místo, kam byl obraz určen. Nemůžeme tak rozhodnout, jestli do procesu vzniku uměleckého díla někdo zasáhl, aby ho s určitým úmyslem změnil. Umělec se zde předvedl jako bravurní kreslíř a nakonec i malíř. Pražská monochromní křídová kresba je typickým projevem vrcholného a pozdního období Gandolfiho tvůrčí dráhy.

Martin Zlatohlávek 2022