Studie levé části obrazu Zázrak v Bolseně

(1510 – 1561)
Název Studie levé části obrazu Zázrak v Bolseně
Datování 1547
Způsob nabytí Lev Hobza (1902–1977), Jindřichův Hradec; získáno koupí 1966
Inventární číslo K 40365
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis vlevo dole: Girolamo Mazzuola detto il Parmegiano / ??? (pero)
Rozměry
výška 391 mm / šířka 364 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Martin Zlatohlávek, in: Zlatohlávek 1996, s. 200–201, č. k. XIX
  Martin Zlatohlávek (ed.), Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1996
 • Kazlepka 2003, s. 18–19, č. k. 5
  Zdeněk Kazlepka, Disegno veneto. Benátská kresba 16.–18. století z českých, moravských a slezských sbírek, kat. výst., Moravská galerie v Brně, Brno 2003
 • Parma 1995, s. 36–37, obr. 9, 10
  Rita Parma, Disegni di Battista Franco per opere Marchigiane in: Mario Di Giampaolo – Giulio Angelucci (eds.), Disegni marchigiani dal cinquecento al settecento. Atti del Convegno ‘Il Disegno antico nelle Marche e dalle Marche’, Monte San Giusto, 22–23 Maggio 1992, Firenze 1995, s. 31–45
 • Zlatohlávek 1996a, s. 65–67, pozn. 19, obr. 41
  Martin Zlatohlávek, Battista Franco’s Drawings in Czech Collections, in: Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka (eds.), Ars baculum vitae. Sborník statí z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám Prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, s. 63–68
 • Lauder 2004, s. 297–430, č. k. 1
  Anne Varick Lauder (ed.), Venetian drawings in memory of William R. Rearick, Master Drawings XLII, 2004, č. 4, s. 297–430
 • Lauder–Chapman 2016, s. 52, pozn. 27, obr. 12
  Anne Varick Lauder – Hugo Chapman, Battista Franco’s Osimo Polyptych and its Preparatory Drawings, Artibus et historiae XXVII, 2016.

Kresba se vztahuje k polyptychu, který Battista Franco vytvořil pro hlavní oltář v dómu v Osimu (Marche), zasvěcený sv. Leopardovi, a sice k části na predele s námětem Zázrak v Bolseně. Smlouva na tyto práce byla uzavřena na podzim roku 1547. Celý polyptych je dnes uložen v Museo Diocesano v Osimu. Pražská kresba znázorňuje levou část výjevu se skupinou věřících, kteří se odkazují k zázraku, jenž se udál na oltáři během mše. Tu podle legendy vysluhoval v bazilice sv. Kristiny v Bolseně český kněz jménem Petr z Prahy, ale zapochyboval o reálné přítomnosti Krista v hostii, a proto nastal zázrak, při němž se hostie zbarvila krví a zanechala otisk v korporálu. Pravou část výjevu, tedy kněze stojícího před oltářem, znázorňuje kresba ze soukromé sbírky. Obě kresby tvořily původně jeden list. Odpovídá tomu výška papíru i začerněná rubová strana, sloužící k přenosu na obrazovou plochu. Obě jsou také po obrysech kompozice částečně prorývané a děrované pisátkem. Plocha kreseb odpovídá rozměrům desky, na které je vytvořena malba; jsou tedy jejím modelem (modello, bozzetto).

Martin Zlatohlávek 2022