Odpočinek na cestě do Egypta

(1648 – 1729)
Název Odpočinek na cestě do Egypta
Datování asi 1690
Způsob nabytí Oskar Gross (1905–1985), Praha; získáno 1963
Inventární číslo K 38091
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis na podložce: Simone da Cesaro / Ital. 18 (tužka); 46 (černá křída, rudka); X (rudka) verso na podložce: 40×28,5 Sacra Familglia (Fuga in Egitto) a penna di / Simone da Pesaro trato su carta bianca (tužka); vlevo dole: Aa, N bt (?)
Popis

čtverečkování tužkou

Rozměry
výška 280 mm / šířka 404 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2016, s. 182–183, č. k. 80
    Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských sbírkách, Brno, Praha 2016
  • Miller 2001, s. 308, č. k. D 102, obr.
    Dwight C. Miller, Marcantonio Franceschini, Torino 2001

Malířské, ale i kreslířské dílo Marcantonia Franceschiniho vykazuje všechny znaky klasicistního akademismu bolognské školy 17. století. Ve svém rodném městě rozvinul Franceschini činnost v dílně, která produkovala četné obrazy s náboženskou tematikou. Vychoval v ní i řadu dalších vynikajících bolognských malířů. Pražská kresba patří do mistrova raného tvůrčího období, tedy asi na počátek devadesátých let 17. století. Přestože je její celá plocha pokryta čtverečkováním, což naznačuje, že byla zvětšovaná pro finální podobu, v katalogu Franceschiniho díla dnes není znám obraz s takto provedenou kompozicí. Franceschini se tématem Odpočinek na cestě do Egypta zabýval několikrát, žádná z kompozic však neodpovídá pražské kresbě. Některé její jednotlivosti, jako zpola ležící ženskou postavu, lze nicméně nalézt na několika jiných Franceschiniho obrazech.

Martin Zlatohlávek 2022