Prorok odvrací panovníka od modloslužby

(1633 – 1689)
Název Prorok odvrací panovníka od modloslužby
Datování 1. polovina 60. let 17. století
Provenience Thomas Hudson (1701–1779), Londýn (L. 2432); Sir Joshua Reynolds (1723–1792), Londýn (L. 2364); Miloslav Nedoma (1875–1954), Praha
Způsob nabytí Oskar Gross (1905–1985), Praha; získáno 1963
Inventární číslo K 39927
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis verso: dole uprostřed: P. Beretini, dit Pierre de Cortona / Col. Reynolds et Thomas Hudson (tužka); vpravo nahoře: V 30, 2145/30, 621, 40, 2162/20p
Rozměry
výška 232 mm / šířka 183 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2016, s. 192–193, č. k. 85
    Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských sbírkách, Brno, Praha 2016
  • Pavel Preiss, in: Kotalík 1987, s. 105, č. k. 112
    Jiří Kotalík (ed.), Barokin Taidetta Prahan Kansallis Galleriasta, kat. výst., Sinebrychoffin Taidemuseo, Helsinki 1987

Diskuse o autorství této kresby oscilovala mezi jmény Pietro da Cortona (1596–1669) a Ciro Ferri. Nakonec se znalci přiklonili k druhé možnosti. Ciro Ferri byl žákem a spolupracovníkem Pietra da Cortona, proto jeho kresby vykazují mnoho stylových podobností s kreslířským dílem jeho učitele. Také námět pražského exempláře není zcela zřejmý. Pravděpodobně je zde znázorněn starozákonní prorok Eliáš, jak odvrací izraelského krále Achaba od modloslužby (srov. I. Kr. 17–21). Na základě srovnání s jinými stylově příbuznými kresbami z katalogu Cira Ferriho, které jsou však studiemi ke konkrétním a datovaným zakázkám tohoto mistra, lze pražskou kresbu řadit do první poloviny šedesátých let 17. století.

Martin Zlatohlávek 2022