Studie pro Bronzový věk

(1596 – 1669)
Název Studie pro Bronzový věk
Datování 1637 – 1641
Provenience Arthur Feldmann (1887–1941), Brno; Hugo Weisgall, Praha, získáno koupí 1947
Způsob nabytí restituce 2009, vráceno dědicům Arthura Feldmanna; získáno darem 2013
Inventární číslo K 59790
Předchozí inventární čísla K 10344
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo dole: Pietro Berettini da Cortona (pero)
Nápis verso: N 22. (pero); ecole Florentine, Pietro da Cortona (tužka)
Popis

podlepeno

Rozměry
výška 338 mm / šířka 265 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Brabcová 1977, č. k. 14
  Jana Brabcová, 100 starých evropských kreseb, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1977
 • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2016, s. 234–237, č. k. 104
  Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských sbírkách, Brno, Praha 2016
 • Campbell–Laskin 1961, s. 423–424, obr. 108
  Malcom Campbell – Myron Laskin, Jr., A New Drawing for Pietro da Cortona’s ‚Age of Bronze‘, The Burlington Magazine CIII, 1961, č. 703, s. 423–427
 • Vitzthum 1962, s. 121
  Walter Vitzthum, Pietro da Cortona’s Camera della Stufa, The Burlington Magazine CIV, 1962, č. 708, s. 120–121
 • Stampfle–Bean 1967, s. 49n, v rámci č. k. 62
  Felice Stampfle – Jacob Bean, Drawings from New York Collectionss, II, 17th Century in Italy, kat. výst., The Metropolitan Museum of Art – The Pierpont Morgan Library, New York 1967
 • Campbell 1977, s. 53, 268, č. k. 46, obr. 16
  Malcolm Campbell, Pietro da Cortona at the Pitti Palace. A Study of the Planetary Rooms and Related Projects, Princeton 1977
 • Giannatiempo 1977, s. 17, v rámci č. k. 6
  Maria Giannatiempo, Disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri dalle Collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe, kat. výst., Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 1977
 • Pavel Preiss, in: Kotalík 1987, s. 104, č. k. 109
  Jiří Kotalík (ed.), Barokin Taidetta Prahan Kansallis Galleriasta, kat. výst., Sinebrychoffin Taidemuseo, Helsinki 1987
 • Bean 1979, s. 1074, v rámci č. k. 138
  Jacob Bean, 17th Century Italian Drawings in the Metropolitan Museum of Art, kat. výst., The Metropolitan Museum of Art, New York 1979
 • Prosperi Valenti Rodinò 1997, s. 140, 149, v rámci č. k. 8.6
  Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Pietro da Cortona e il disegno, kat. výst., Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, Milano 1997
 • Tordella 2003, s. 546, v rámci č. k. 93
  Piera Giovanna Tordella, Sui disegni di Pietro da Cortona e Ciro Ferri per Palazzo Pitti, in: Gabriella Capecchi – Amelio Fara – Detlef Heikamp (eds.), Palazzo Pitti. La Reggia Rivelata, kat. výst., Palazzo Pitti, Firenze 2003, s. 279–299
 • Gregori 2006, s. 110
  Mina Gregori, Palazzo Pitti, piano nobile: gli affreschi di Pietro da Cortona nella Stanza della Stufa e nelle sale dei Pianeti, in: Mina Gregori (ed.), Fasto di corte, la decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena, vol. II, L’età di Ferdinando II de’Medici (1628–1670), Firenze 2006, s. 91–137
 • Roberto Contini, in: Contini–Solinas 2010, s. 107, č. k. 12
  Roberto Contini – Francesco Solinas, Una gloria europea. Pietro da Cortona a Firenze (1637–1647), kat. výst., Casa Buonarotti, Milano 2010
 • Salomon 2011, s. 168–171, obr. 46
  Xavier F. Salomon, A further drawing for Pietro da Cortona’s „Age of Bronze“, The Burlington Magazine CLIII, 2011, č. 1296, s. 168–171
 • Dalibor Lešovský, in: Zelenková 2019, s. 98–101, č. k. 35
  Petra Zelenková (ed.), Linie, světlo, stín. Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 16.–18. století, Praha 2019

V roce 1637 začal Pietro da Cortona s výmalbou sálu Sala della Stufa, který je součástí levého křídla Palazzo Pitti ve Florencii. Zakázku objednal velkovévoda Ferdinand II. de’Medici (1610–1670). Fresky měly znázorňovat tři lidské věky: zlatý, stříbrný a bronzový. Námět vychází z první knihy Ovidiových Proměn. Michelangelo Buonarroti mladší (1568–1647) ho přepracoval jako oslavu vlády rodu Medicejských. V prvním roce prací na zakázce provedl Pietro da Cortona dvě fresky, s náměty Věk zlatý a Věk stříbrný. Následně se vrátil do Říma, kde pracoval na rozlehlé fresce na stropě v Salone Grande v Palazzo Barberini, která oslavovala rod Barberini. V roce 1640 byl opět ve Florencii, aby dokončil výmalbu Sala della Stufa freskou s námětem Věk bronzový. Právě k ní se vztahuje pražská kresba, jedna z mnohých, jež Pietro da Cortona vytvořil jako studijní materiál před samotnou realizací. Patří jí místo mezi prvním kompozičním návrhem a přesněji rozpracovanou podobou kompozice. Malíř na fresce totiž oproti studijní kresbě z Prahy ještě pozměnil některé detaily.

Martin Zlatohlávek 2022