Studie apoštolů a Panny Marie pro Seslání Ducha svatého

(1507 – 1573)
Název Studie apoštolů a Panny Marie pro Seslání Ducha svatého
Název zadní strany Studie architektonické dekorace
Datování 1557
Datace uvedená verso: 50. nebo 60. léta 16. století
Provenience pravděpodobně sbírka Clary-Aldringen, Teplice
Způsob nabytí Heřman Štěpánek, obchod, Praha; získáno koupí 1956
Inventární číslo K 31469
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Popis

verso

Rozměry
výška 169 mm / šířka 294 mm
Materiál
Technika
Technika zadní strany
Literatura
 • Tanzi 1999, s. 60
  Marco Tanzi, Disegni cremonesi del Cinquecento, kat. výst., Galleria degli Uffizi, Firenze 1999
 • Zlatohlávek 2019, s. 39
  Martin Zlatohlávek, Kresby ze sbírky Clary-Aldringen jako dokument lombardské ateliérové praxe v 16. století, Ars linearis IX, 2019, s. 30–45
 • Martin Zlatohlávek, in: Bora–Zlatohlávek 1995, s. 180–181, č. k. 64
  Giulio Bora – Martin Zlatohlávek, Kresby z Cremony 1500–1580. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1995
 • Martin Zlatohlávek, in: Bora–Zlatohlávek 1997, s. 270–271, č. k. 95ab
  Giulio Bora – Martin Zlatohlávek (eds.), I segni dell’arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. výst., Museo Civico Ala Ponzone (Cremona), Bologna 1997

Pražská kresba je studií skupiny apoštolů se sedící Pannou Marií, kterou připravil cremonský manýrista Giulio Campi pro západní stranu fresky s námětem Seslání Ducha svatého v kostele San Sigismondo (sv. Zikmunda) v Cremoně. Motiv je umístěn na stropě v posledním poli u vchodu do kostela. Giulio Campi fresku provedl v roce 1557 za pomoci svého mladšího bratra Antonia (1523–1587). Apoštolové s Pannou Marií, vidění z podhledu, jsou shromážděni v centrální architektuře nesené iónskými sloupy, otevřené širokým kruhovým otvorem do nebe, odkud sestupuje Duch svatý v podobě holubice a ohnivých plamínků. Původně však Giulio Campi toto pole navrhoval jako architekturu na čtvercové základně, nesenou tordovanými sloupy, jak je zachycena na kresbě z Bergama. Pro fresku se v různých sbírkách zachovaly i další Giuliovy studie sedících apoštolů – uchovává je např. florentská Galleria degli Ufizzi, kanadská Kingston Art Gallery nebo Slovenská národná galéria. Náčrt na rubové straně pražského listu se vztahuje k dosud neznámé dekoraci orámování oltáře.

Martin Zlatohlávek 2022