Kdo je největší v království nebeském

(1524 – 1591)
Název Kdo je největší v království nebeském
Datování asi po 1584
Provenience Francis Abbott (1801–1893), Edinburgh (L. 970); Maison R. W. P. de Vries, Amsterdam (L. 2786a, užíváno od 1920); Miloslav Nedoma (1875–1954), Praha
Způsob nabytí Oskar Gross (1905–1985), Praha; získáno 1963
Inventární číslo K 38181
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis verso: Bissolo (tužka)
Rozměry
výška 161 mm / šířka 235 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Martin Zlatohlávek, in: Zelenková 2019, s. 38–39, č. k. 12
  Petra Zelenková (ed.), Linie, světlo, stín. Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 16.–18. století, Praha 2019
 • Giulio Bora, in: Bora–Zlatohlávek 1995, s. 244–245, č. k. 92
  Giulio Bora – Martin Zlatohlávek, Kresby z Cremony 1500–1580. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1995
 • Giulio Bora, in: Bora–Zlatohlávek 1997, s. 340, č. k. 145
  Giulio Bora – Martin Zlatohlávek (eds.), I segni dell’arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. výst., Museo Civico Ala Ponzone (Cremona), Bologna 1997
 • Martin Zlatohlávek, in: Kat. Praha 2008, s. 84–85, č. k. 36
  Alena Volrábová – Blanka Kubíková – Michaela Brixová – Anna Rollová (eds.), 101 Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, kat. sbírky, Národní galerie v Praze, Praha 2008.
 • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2009, s. 44–45, č. k. 18
  Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, kat. výst., Moravská galerie v Brně, Brno 2009

Pražská kresba představuje modello, včetně čtverečkování k přenášení na větší plochu. Její námět, zobrazující část evangelijního textu, nebyl v 16. století příliš frekventovaný. Odkazuje k momentu, kdy se apoštolové dohadovali, kdo je mezi nimi největší. Ježíš jim odpověděl: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech“. Evangelisté dále referují, že „vzal dítě a postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: ‚Kdo přijme jednoho z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo přijme mne, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal‘“. Oproti evangelijním textům (Mk 9, 33–37 a par.) použil Bernardino Campi malé dítě, které leží uprostřed scény. Obraz daného námětu však není od tohoto mistra znám. Ani Alessandro Lamo (1555–1612), který vytvořil pečlivý soupis Campiho díla končící rokem 1584, tento neobvyklý námět neuvádí. Pokud obraz přece jen vznikl a dnes je ztracen, lze předpokládat, že ho malíř vytvořil až po tomto datu.

Martin Zlatohlávek 2022