Odpočinek na cestě do Egypta

(1527 – 1585)
Název Odpočinek na cestě do Egypta
Datování po 1560
Způsob nabytí sbírka arcibiskupů olomouckých, Kroměříž, III. album, s. 29; F. J. Kraus, Olomouc; získáno koupí 1952
Inventární číslo K 29015
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vpravo dole: Cambiaso (tužka)
Nápis vpravo dole: 18 (červená tužka) verso: uprostřed: Luca Cangiaso Genoese (pero); vlevo dole: Luca Cambiaso/ 1527–1585 (tužka)
Rozměry
výška 349 mm / šířka 249 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Martin Zlatohlávek, in: Zlatohlávek 1996, s. 334–335. č. k. LXIV
  Martin Zlatohlávek (ed.), Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1996
 • Zlatohlávek 2006, s. 47, obr. 1
  Martin Zlatohlávek, Luca Cambiaso a jiní. Addenda a Corrigenda k janovské kresbě Cinquecenta z veřejných sbírek České republiky, in: Alena Volrábová (ed.), Verba Volant, Scripta Manent. Příspěvky z kolokvia o kresbě a grafice. Anně Rollové k narozeninám, Praha 2006, s. 45–48
 • Martin Zlatohlávek, in: Kat. Praha 2008, s. 88–89, č. k. 38
  Alena Volrábová – Blanka Kubíková – Michaela Brixová – Anna Rollová (eds.), 101 Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, kat. sbírky, Národní galerie v Praze, Praha 2008.
 • Martin Zlatohlávek, in: Miláčková 2016, s. 18–19, obr. 6
  Martin Zlatohlávek (ed.), Kroměřížský kabinet kresby. Kresby starých mistrů, Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Olomouc 2016
Prameny
 • Breitenbacher 1935, Lístek XLII, rub, Anonymus, č. 1, sign. Kr. III. 13, poznámka: Suida: Luca Cambiaso
  Antonín Breitenbacher, Arcibiskupská grafická sbírka, AO–AMK, inv. č. M 244; Katalog mistrů (kartotéční lístky); Katalog motivů (kartotéční lístky); Přehledný inventář arcibiskupské grafické sbírky a text o ní, Kroměříž 1935: Přehledný inventární seznam grafické sbírky v arcibiskupské knihovně v Kroměříži, s. 1–12; O katalogizování grafické sbírky, s. 13–24

Luca Cambiaso byl ve své době uznávaným kreslířem s výrazným projevem. Ještě za jeho života byl jeho kreslířský styl napodobován a zjednodušeně opakován. Proto dnes není snadné jednoznačně určit jeho autograf. V případě této kresby si však můžeme být jisti pro její spontánní rozevlátý projev i přesnější čáry perem, kterými Luca vytvořil obrysy Madony a sv. Josefa. Kresba shodného námětu a velmi příbuzného stylu se nachází v grafické sbírce ve Stuttgartu nebo v Mnichově. Tato díla jsou datována do období po roce 1560. Právě tak lze datovat i pražský exemplář.

Martin Zlatohlávek 2022