Dvě studie vousaté mužské hlavy

(1708 – 1787)
Název Dvě studie vousaté mužské hlavy
Datování 1770 nebo 1782–1783
Provenience pravděpodobně sbírka Jean-François Gigoux (1806–1894), Paříž (L. 1164)
Způsob nabytí Vincenc Kramář (1877–1960), Praha; získáno koupí 1949
Inventární číslo K 12382
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vpravo dole: Pompeo Batoni (pero)
Nápis vpravo nahoře: N 2595 (pero červeně)
Rozměry
výška 360 mm / šířka 272 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Catherine Loisel v rámci katalogového hesla Pompeo Batoni, in: Loisel 2006, s. 216–218, č. k. 96–100, obr. 4
    Catherine Loisel (ed.), Rome à l’apogée de sa gloire. Dessins des XVIIe et XVIIIe siècles. Le dessin en Italie dans les collections publiques françaises, kat. výst., Musée Paul-Dupuy de Toulouse, Toulouse 2006
  • Martin Zlatohlávek, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2016, s. 42–43, č. k. 14
    Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských sbírkách, Brno, Praha 2016

Pompeo Batoni se koncem dvacátých let 18. století usadil v Římě, kde se vypracoval na respektovaného portrétistu. S žádostí o podobiznu se na něj obraceli nejen význační Italové, ale i cizinci, zvláště Angličané, kteří cestovali do Říma za poznáním. Portrétoval také evropské panovníky z Polska, Pruska či Rakouska. Vedle podobizen však Pompeo Batoni zhotovil i řadu obrazů s mytologickými či náboženskými náměty. Pražská kresba studující dvě vousaté mužské hlavy předcházela jeho oltářním obrazům pro kostel Estrela v Lisabonu. Soustředil se na ní na hlavy apoštolů, z nichž jednu pak provedl v malbě jako hlavu apoštola Petra na oltářním obraze s námětem Poslední večeře, umístěném na levé straně lodi zmíněného kostela. Studie druhé hlavy, viděné z nadhledu, se vztahuje ke sv. Petrovi na Batoniho obraze Nevěřící Tomáš, který byl osazen v témže kostele na třetím oltáři vlevo. Oba obrazy jsou podepsány a datovány rokem 1783. Podle starých záznamů víme, že Pompeo Batoni již v roce 1770 namaloval obraz s námětem Poslední večeře. Ten je dnes nezvěstný a jeho kompozice také není známa. Přesto lze uvažovat, že Batoni hlavy apoštolů studoval už v tomto roce. Nelze proto vyloučit, že pražská kresba vznikla již k roku 1770.

Martin Zlatohlávek 2022