Letní den (Letní krajina)

(1859 – 1917)
Název Letní den (Letní krajina)
Místo vzniku Řím; Itálie
Datování před 1903 (?)
Provenience Itálie (?); 64. výstava Krasoumné jednoty, Praha, 1903
Původní umístění výstava Krasoumné jednoty
Způsob nabytí získáno v roce 1903
Inventární číslo O 835
Katalogové číslo 10
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo dole: signováno
Nápis J. Gallegos
Přípis

Na zadní straně rámu je štítek s textem: „Augusto Polini, Doratore ed Intagliatore, Via Alberti, 26, Roma“.

Rozměry
bez rámu: výška 245 mm / šířka 371 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • BERGNER 1912A
  Paul Bergner, Katalog obrazárny v domě umělců Rudolfinum v Praze, Praha 1912
 • KAT. KRASOUMNÁ JEDNOTA 1903
  Katalog der 64. Jahres-Ausstelung des Kunstvereins für Böhmen in Prag 1903, kat. výst., Prag 1903.
 • ŠTĚPÁNEK 1997−1998, s. 84
  Pavel Štěpánek, Artistas españoles en las exposiciones de la Unidad de Bellas Artes, de Praga, de 1891 a 1910, Bulletin of the National Gallery in Prague VII–VIII, 1997–1998, s. 82–96.
 • ŠTĚPÁNEK 1999A, s. 108–109
  Pavel Štěpánek, Artistas españoles en las exposiciones de la Unidad de Bellas Artes de Praga, de 1891 a 1910, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi XIII, 1999, s. 103–125. Dostupné z: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/viewFile/219283/329791.
 • ŠTĚPÁNEK 2019A, s. 60
  Pavel Štěpánek, Art-Historical Research of El Greco’s Painting Christ in Prayer from the National Gallery in the 20th Century, Bulletin of the National Gallery in Prague XIX, 2019, s. 6–19 (angl.), 70–79 (čes.).
 • THIEME–BECKER 1907−1950, s. 111
  Ulrich Thieme–Felix Becker, Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, I−XXXVII, Leipzig 1907–1950.

Tento námět, spojující krajinářský a figurální motiv, je v Gallegosově tvorbě výjimečný; převládají v ní figurální historické a náboženské malby, popř. krajiny s historickými památkami. Roku 1880 se Gallegos usadil definitivně v Římě, kde patřil k nejprestižnějším španělským umělcům; odtud pak zasílal svá díla například i na pražské výstavy Krasoumné jednoty, jak o tom svědčí též štítek na rámu s textem: „Augusto Polini, Doratore ed Intagliatore, Via Aliberti, 26, Roma“. Malíř José Gallegos y Arnosa, proslulý svými španělskými a marockými lidovými náměty, však v Praze vystavoval již v roce 1893 a byl znám také díky reprodukcím svých děl, které byly v průběhu několika let publikovány ve společenském časopise Zlatá Praha. Téměř rekordní účast pak zaznamenali španělští umělci – a s nimi José Gallegos – na výstavě Krasoumné jednoty v roce 1905. José Gallegos při této příležitosti vystavil dva obrazy: Na shledanou, č. kat. 618, a Tajemný list, č. kat. 690. Gallegosův obraz Letní den je tedy jedním z mála pozůstalých svědectví o poměrně značném zastoupení děl španělských umělců 19. a počátku 20. století v Praze.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020