Dívka s květinami ve váze

(1787)
Název Dívka s květinami ve váze
Místo vzniku Španělsko
Datování 1852
Datace uvedená 1852
Provenience sbírka Josefa Nováka, Praha, před 1946; sbírka Jindřicha Bělohříbka, zámek Vinoř, před 1946
Původní umístění zámek Vinoř
Způsob nabytí získáno v roce 1946
Inventární číslo DO 4848
Katalogové číslo 14
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno signováno
Nápis Fco. Jubany 1852
Rozměry
bez rámu: výška 99 cm / šířka 79 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • ALCOLEA 2003, s. 310, 407, 409
  Santiago Alcolea, L’Art Català dins Europa, Barcelona 2003
 • FONTBONA 1983, s. 26–27
  Francesc Fontbona, Historia de ľart català VI., Del Neoclasicisme a la restauració, Barcelona 1983
 • FRIMMEL 1899
  Theodor von Frimmel, Obrazárna Jos. V. Nováka v Praze, Popisný seznam od Dr. Th. z Frimli, Praha 1899 [německé vyd.]
 • ŠTĚPÁNEK 2019A, s. 71–72
  Pavel Štěpánek, Art-Historical Research of El Greco’s Painting Christ in Prayer from the National Gallery in the 20th Century, Bulletin of the National Gallery in Prague XIX, 2019, s. 6–19 (angl.), 70–79 (čes.).

Dílo malíře Francisca Jubanyho (katalánsky Francesc Jubany Carreras) zůstává nepříliš známé v důsledku napoleonských válek, během nichž byl zajat a unesen do Francie; zde nakonec strávil téměř čtyřicet let, takže jeho dílo je spíše k nalezení ve Francii. Ani nejobsáhlejší příručky umění 19. století se jeho tvorbě příliš nevěnují, sotva jej zmiňují. K Jubanyho rehabilitaci přispěl až Josep Folch i Torres (1973, s. 20−21). Do celkového kontextu pak malíře zařadil až Francesc Fontbona (1983, s. 27), jenž také otiskl reprodukci pražského obrazu. Jde o jeden z malířových posledních obrazů, neboť Jubany zemřel 11. 6. 1852. Je sice známo, že se věnoval malbě květin a portrétu – oba žánry pěstoval i ve francouzském Tournusu, kam byl deportován napoleonskými vojsky – ale konkrétní díla ještě zůstávají ukryta. Do vlasti se vrátil až ve čtyřicátých letech. Z jeho dosud známých obrazů je tento jediný žánrový; převažují mytologické náměty opírající se o francouzskou akademickou malbu.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020