Hlava dívky

(18. 2. 1855 – 5. 5. 1954)
Název Hlava dívky
Název v originálu Tête de jeune fille
Datování 1926
Provenience Galerie Simon. Vystaveno Praha 1931 (č. kat. 251) (?); Praha 1935 (č. kat. 73). Zakoupeno MG 1935 od pořadatelů výstavy.
Způsob nabytí Nákup 1935
Inventární číslo P 1542
Katalogové číslo 86
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno HL (písmena propojená v jedno)
Rozměry
výška 41 cm / šířka 16 cm / Hloubka 16 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Bonito Oliva – Kotalík 1981, č. kat. 78
  Achille Bonito Oliva – Jiří Kotalík, Arte Maestra: da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galerie Nazionale di Praga (kat. výst.), Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1981
 • Volavka 1936, č. kat. 363
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 98
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 81
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 107
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 139
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003 2003, č. kat. 69
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1994
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Národní galerie v Praze. Francouzské umění 19. a 20. století, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Praha 1994.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1995, č. kat. 69
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Galerie nationale de Prague. L´art français des 19e et 20 siècles, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Paris 1995.
 • Kesner 1961, s. 58
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Národní galerie v Praze, Praha 1961.
 • Masaryková 1947, č. kat. 236
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Volavková-Skořepová 1971, s. 178–180, 184–186
  Zdenka Volavková-Skořepová, Myšlenky moderních sochařů, Obelisk, Praha 1971.
 • Praha 1931, č. kat. 251
  LʼÉcole de Paris. Francouzské moderní umění, Obecní dům, Alšova síň Umělecké Besedy, Praha, 1931.
 • Praha 1935, č. kat. 73
  Katalog výstavy francouzského moderního sochařství (kat. výst.), Praha 1935
 • Terenzi-Kotalík 1988, č. kat. 11
  Claudia Terenzi – Jiří Kotalík, Impressionismo, Simbolismo, Cubismo, Arte a Praga – Arte a Parigi (kat. výst.), Electa, Roma 1988.
 • Ocaña-Laurens 1989, č. kat. 69
  Maria Teresa Ocaña – Claude Laurens et kol., Henri Laurens 1885–1954. Escultures i dibuixos (kat. výst.) Ajuntament de Barcelona, Museu Picasso, Barcelona 1989.
 • Lerner 1974, č. kat. 258
  Abram Lerner et al., The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Abrams, New York 1974.

Tvorba Henriho Laurense se vzdaluje organickému tvaru ve prospěch stylového zjednodušení, což vyvolal příchod kubismu před první světovou válkou. V sochařově pojetí se už nejedná o dramatické znázornění mnohopohledovosti v jednom okamžiku. Laurens naopak usiloval o lyrickou kontinuitu tvarů, čímž se přiblížil tvorbě Amedea Modiglianiho a Constantina Brâncușiho. V základní stylové formě se odráží také fyziognomické znázornění podle afrických masek, jak je patrné i z plastiky Hlava dívky. Dílo se dostalo do sbírky MG z výstavy Francouzské moderní sochařství (1935), ačkoliv bylo českému publiku prezentováno již o čtyři roky dříve – na jarní výstavě LʼÉcole de Paris (1931). Tehdy ji pod názvem Dívčí hlava (č. kat. 251) nabízela Galerie Simon. Nákup v roce 1935 odsouhlasili členové kuratoria českého odboru MG Pavel Janák, Jaroslav Preiss a Max Švabinský. V opozici vůči jejich názoru byl pouze sochař Bohumil Kafka. Zdůvodnění však neuvedl. Podle Savického bylo zřejmé, že český odbor musí z této výstavy získat cennou akvizici, a tedy byla ke koupi doporučena Laurensova Hlava dívky.

Martina Bezoušková 2022