Hlava malíře Ingresa

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Hlava malíře Ingresa
Název v originálu Jean-Dominique Ingres; Buste d´Ingres; Ingres – socle coupé
Datování 1908
Provenience Zakoupeno 1950 rozhodnutím Nákupní komise II od soukromé majitelky (Praha).
Původní umístění Majetek hl. města Prahy?
Způsob nabytí Nákup 1950
Inventární číslo P 2198
Katalogové číslo 75
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno Alexis Rudier fondeur Paris / E. A. Bourdelle
Popis

V roce 1908 Bourdelle vystavil na pařížském Salonu sádrovou bustu malíře Ingresa (Jean-Dominique Ingres, č. kat. 1859). Forma zachycení z tříčtvrtečního profilu reagovala na portrétní umění 18. století, zpracování je ovšem moderní. Převládá plánovaná konstrukce hmoty, která je silně rytmizovaná hrubě nanášenými vrstvami. Zvrásnění povrchu ponechává prostor světelným reflexům. Obličejové rysy expresivním způsobem deklarují, že Bourdelle dával přednost celkovému vyznění díla než provedení jednotlivostí. V českém prostředí byla busta Ingrese prezentována hned v roce 1909 (č. kat. 27). Spolek Mánes tehdy projevil zájem o jeho zakoupení. Bourdelle však daroval městské radě bronzový odlitek.Ihned poté se na adresu hlavního města Prahy snesly štiplavé poznámky, zda i tato práce nezapadne ,,ve tmách obecních skladišť, kde tají se na př. Rodinův Kovový věk“ (Jelínek 1909, s. 334). Autor citace Hanuš Jelínek chtěl poukázat na absurdnost jednání městské rady, která zakoupila po Rodinově výstavě v Praze (1902) dílo Kovový věk, ale následně se jej snažila ukrývat před zraky veřejnosti, aby moderně pojatý mužský akt nekazil svým vzezřením moralitu běžných občanů. Praha však bustu zapůjčila jak na výstavu Francouzské umění XIX. a XX. století (1923), Stou výstavu Spolku Mánes, která se odehrála v Obecním domě (1926), tak na přehlídku Francouzské moderní sochařství (1935). Nemusí se ovšem jednat o stejný odlitek, který do své sbírky později získala Národní galerie.

Rozměry
výška 49 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Bonito Oliva – Kotalík 1981, č. kat. 26
  Achille Bonito Oliva – Jiří Kotalík, Arte Maestra: da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galerie Nazionale di Praga (kat. výst.), Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1981
 • Honty-Mašín 1958, č. kat. 14
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, s. 55
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 125
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 75
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, s. 377
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Praha 1923
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Macková-Štech 1962, s. 9, 95
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Honty 1956, č. kat. 5
  Tibor Honty, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze (soubor 12 fotografií T. Hontyho), Orbis, Praha 1956.
 • Kesner 1965, s. 419, 421, 424
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Sportovní a turistické nakl., Praha 1965
 • Kesner 1961, n. pag.
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Národní galerie v Praze, Praha 1961.
 • Jianou-Dufet 1984, č. kat. 29
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions dʼArt Paris 1984.
 • Wittlich 1978
  Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
 • Lemoine 2004, s. 66–69, 73
  Colin Lemoine, Bourdelle – cet éclaireur de lʼavenir, Cercle dʼArt, Paris 2004.
 • Fabelová 2009, č. kat. 366
  Karolína Fabelová, Bourdelle à Prague en 1909 et son rapport aux artistes tchèques et à Auguste Rodin, Umění LVII, 2009, s. 364–384
 • Praha 1909, č. kat. 27
  XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1909.
 • Knapová Bezoušková 2016, č. kat. 137
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.
 • Praha 1935, č. kat. 350
  Katalog výstavy francouzského moderního sochařství (kat. výst.), Praha 1935
 • Praha 1926, č. kat. 27
  100. výstava SVU Mánes (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1926.