Sochař (Raymond)

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Sochař (Raymond)
Název v originálu Jeune sculpteur au travail; Raymond; Jeune sculpteur au travail – Raymond, petit
Datování 1908
Provenience Vystaveno Praha 1923 (č. kat. 354, S.V. U. Mánes); Praha 1929 (č. kat. 2). Převedeno 1983 hospodářskou smlouvou o převodu národního majetku ze Svazu českých výtvarných umělců do trvalé správy NG.
Původní umístění Sbírka SVU Mánes
Způsob nabytí převod 1983
Inventární číslo P 7767
Katalogové číslo 74
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno FRIENLEDESBRONZES/ R. Raymond/ E. BOURDELLE / 1908
Rozměry
výška 61 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Praha 1923, č. kat. 354
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Jianou-Dufet 1984, č. kat. 612
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions dʼArt Paris 1984.
 • Wittlich 1978, s. 66–69
  Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
 • Fabelová 2009, repr. s. 370
  Karolína Fabelová, Bourdelle à Prague en 1909 et son rapport aux artistes tchèques et à Auguste Rodin, Umění LVII, 2009, s. 364–384
 • Knapová Bezoušková 2016, s. 424, 425
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.
 • Praha 1929, č. kat. 2

Bourdelle vytvořil sádrový model znázorňující pracujícího sochaře – zřejmě svého kolegy nebo pomocníka z ateliéru – už kolem roku 1906. Námět byl posléze odléván do bronzu ve dvou velikostech (c. 60 a 126 cm). Jeden z bronzových odlitků menší verze, pocházející původně ze sbírky Spolku Mánes, byl vystaven na výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století (1923) a členské výstavě, která se v roce 1929 konala na počest sochaře Bourdella. Dílo bylo následně v roce 1983 hospodářskou smlouvou o převodu národního majetku převedeno ze Svazu českých výtvarných umělců a svěřeno do trvalé správy NG. Z tohoto titulu se práce také objevila na výstavě Z nových zisků v Městské knihovně (1988), kde byly veřejnosti prezentovány nedávné přírůstky.

Martina Bezoušková 2022