Akt ženy

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Akt ženy
Název v originálu Le Nuage
Datování 1908
Provenience Zakoupeno československým státem 1923, deponováno 1925 v MG.
Způsob nabytí státní nákup
Inventární číslo P 1061
Katalogové číslo 73
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno Alexis Rudier Fondeur Paris / Bourdelle
Rozměry
výška 31 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Volavka 1933, č. kat. 396
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Auricoste 1955
  Emmanuel Auricoste, Bourdelle, Braun, Paris 1955
 • Bourdelle 1952
  Émile-Antoine Bourdelle, La matière et lʼesprit dans lʼart, Presses littéraires de France, Paris 1952
 • Bourdelle 1955
  Émile-Antoine Bourdelle, Ecrits sur lʼart et sur la vie, Plon, Paris 1955
 • Volavka 1932, č. kat. 396
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934, č. kat. 396
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 424
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 9, 95
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 62
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 22
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 28
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 135
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, s. 188
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 124
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Kesner 1965, s. 63
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Sportovní a turistické nakl., Praha 1965
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, č. kat. 287
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Masaryková 1947, č. kat. 33
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Lémoine-Mattiusi 2013
  Colin Lémoine – Véronique Mattiusi (eds.), Correspondance 1893–1912. Rodin – Bourdelle, Gallimard, Paris 2013.
 • Wittlich 2000
  Petr Wittlich, Sochařství české secese, Karolinum, Praha 2000
 • Descargues 1954, s. 30
  Pierre Descargues, Bourdelle, Musée Bourdelle, Paris 1954
 • Jianou-Dufet 1965, s. 87
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Ed. dʼArt, Paris 1965.
 • Wittlich 1978, s. 67
  Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
 • Léger 1930, repr. č. 6
  Charles Léger, Antoine Bourdelle (= Les artistes nouveaux), Ed. G. Crès, Paris 1930.
 • Fabelová 2009, s. 364–384
  Karolína Fabelová, Bourdelle à Prague en 1909 et son rapport aux artistes tchèques et à Auguste Rodin, Umění LVII, 2009, s. 364–384
 • Praha 1909, č. kat. 21
  XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1909.
 • Knapová Bezoušková 2016, s. 423
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.
 • Fontainas 1930
  André Fontainas, Bourdelle, Rieder, Paris 1930
 • Lavrillier-Dufet 1992, s. 183
  Carol Marc Lavrillier – Michel Dufet, Bourdelle et la critique de son temps, Paris-Musées, Paris 1992.
 • Le Bozec 2006, s. 67–82
  Eloïse Le Bozec, Prague 1909: une rétrospective de l’œuvre d’Antoine Bourdelle à la S. V. U. Manes, Bulletin du Musée Ingres LXXVIII, 2006, mai, č. 78, s. 67–82.
 • Cantarutti 2013
  Stéphanie Cantarutti, Bourdelle, Gallimard, Paris 2013
 • Fosca 1928
  François Fosca, Bourdelle, NRF, Paris 1928
 • Štech 1929–1930, s. 176
  Václav Vilém Štech, Vzpomínka na E. A. Bourdella, Volné směry XXVII, č. 1, s. 170–176.

Počátky Bourdellova díla jsou spjaty s ateliérem Augusta Rodina, kde sochař působil v letech 1893–1908. Drobný Akt ženy, vytvořený ke konci studijního období, proto ve více ohledech navazuje na Rodinovu tvorbu. Výběr motivu navazuje na mistrovy kresby propletených ženských těl, zachycených rychlými tahy pouze v základní obrysové linii. Návaznost dokládá především Rodinova kresba Nuages, dnes uchovávaná ve sbírce pařížského Musée Bourdelle, z níž si mladší sochař vypůjčil motiv ležícího těla. Bourdelle pokračoval v patosu svého mistra, založeném na citově nadnesených gestech, a plastiku pojal v romanticko-barokizující poloze. Provedení aktu je svým rozměrem velmi intimní, ale zároveň nadsazené objemově cítěnou modelací hrubě opracované hmoty. Póza ženy již nepůsobí dojmem rodinovské pohybové studie, ale je ukázkou Bourdellovy promyšlené snahy o romantizující patos. Karel Teige Bourdella označil za posledního zástupce romantismu, jenž ,,strohý, vážný i pathetický, hledá plastické ozdravění v návratu ke goticko-románskému sochařství, hledá plodná poučení i u Rudea“.Výsledek přitom ukazuje cestu k Bourdellově osobité dekorativní stylizaci, opírající se o poznání starších uměleckých epoch. Nákup díla sjednal Vincenc Kramář přímo v sochařově pařížském ateliéru v roce 1923. Doručení plastiky se ovšem neodehrálo dříve než v roce 1925. Výběr nerozměrného aktu mohla opět podpořit souvztažnost k Bourdellově monografické výstavě v roce 1909, kde byl pod názvem Zora vystaven sádrový odlitek (č. kat. 21).

Martina Bezoušková 2022