Žena s plody

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Žena s plody
Název v originálu Les Pommes; Le Fruit
Datování 1907
Provenience Zakoupeno československým státem 1923, deponováno 1925 v MG.
Způsob nabytí státní nákup
Inventární číslo P 1060
Katalogové číslo 72
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno Alexis. RUDIER. fondeur. Paris. / Séances III / E. A. Bourdelle 1907
Rozměry
výška 32 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Volavka 1932, č. kat. 290
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1933, č. kat. 290
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1933.
 • Volavka 1934, č. kat. 290
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 321
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 9, 95
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 61
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 21
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 27
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 133
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 123
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, č. kat. 293
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Volné směry XXIV 1926, s. 32
 • Masaryková 1947, č. kat. 32
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Wittlich 2000, s. 100–102, 364
  Petr Wittlich, Sochařství české secese, Karolinum, Praha 2000
 • Jianou-Dufet 1984, č. kat. 353
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions dʼArt Paris 1984.
 • Lemoine 2004, č. kat. 19
  Colin Lemoine, Bourdelle – cet éclaireur de lʼavenir, Cercle dʼArt, Paris 2004.
 • Knapová Bezoušková 2016, s. 423
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.
 • Fontainas 1930, s. 26
  André Fontainas, Bourdelle, Rieder, Paris 1930

Drobný akt Žena s plody zastupuje Bourdellovu tvůrčí polohu, v níž byl sochař okouzlen ženským elementem. Podle Colina Lemoina se námětem stala Bourdellova první žena, jak dokládá fotografie z roku 1907 znázorňující Stéphanie Van Parys ve stejné pozici, jakou zaujímá výsledný akt. Zároveň se jedná o jedno z posledních sochařových děl, kde je Stéphanie vyobrazena. Žena s plody se vyznačuje prolnutím anatomického verismu s odkazem ke starší malířské generaci. Ihned vyvstává inspirace vlámským uměním, zejména Paulem Rubensem, jehož tvorbě Antoine Bourdelle věnoval několik myšlenek ve svém díle LʼArt éternel. V úvahu přicházejí také žáci zdatného portrétisty Anthonise van Dycka, kteří kolem roku 1625 zpracovávali téma Pomony, bohyně plodnosti znázorňované s jablky. Právě kvůli této ideové příbuznosti jsou jablka ve francouzské verzi názvu (Les Pommes) zmíněna. Bourdellův akt je budován pomocí promyšlených prostorových plánů a nelze se v tomto ohledu ubránit srovnání s kompozičními zákonitostmi Paula Cézanna. Bourdelle tímto uplatnil základní pravidlo sochařského syntetismu, o němž přednášel v Národním klubu během své návštěvy Prahy v roce 1909. Důležitou roli pomocného kompozičního elementu hraje balvan, který přispívá k hmotovému rozložení a zároveň dynamizuje postoj zobrazené ženy. Motiv kamene se stal spolutvůrcem hlavní prostorové koncepce také u dalších Bourdellových děl – Odpočívající sochařka nebo Herakles – lučištník. O nákupu díla pro Státní galerii vyjednával se sochařem Bourdellem Vincenc Kramář. Potvrzením transakce je především dopis z července roku 1923, v němž Kramář vzpomíná na návštěvu v sochařově pařížském ateliéru, kde vybral plastiky Žena s plody, Akt ženy a jednu z verzí Hérakla Lučištníka. Doručení vybraných plastik se ovšem neodehrálo dříve než v roce 1925 (v případě Hérakla dokonce až v roce 1927).

Martina Bezoušková 2022