Sfinx

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Sfinx
Název v originálu Le Sphinx; Portrait dʼAphrodite
Datování c. 1913
Provenience Vystaveno Praha 1923 (č. kat. 353, SVU Mánes). Převedeno 1983 hospodářskou smlouvou o převodu národního majetku ze Svazu českých výtvarných umělců do trvalé správy NG.
Způsob nabytí převod 1983
Inventární číslo P 7766
Katalogové číslo 70
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno LE SPHINX / E-ANTOINE BOURDELLE
Rozměry
výška 49 cm
Materiál
Literatura
 • Adam 1896, s. 462, 470
  Paul Adam, Les Salons de 1896. La Sculpture, Gazette des Beaux-Arts II, 1896, s. 449–470
 • Bondeville 1936, s. 263–268
  Emmanuel Bondeville, Beethoven et Bourdelle, LʼArt et les artistesXXXII, mai 1936, č. 167, s. 263–268
 • Praha 1923, č. kat. 353
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, repr. č. 131
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Praha 1909, č. kat. 23
  XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1909.
 • Knapová Bezoušková 2016, s. 419
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.
 • Laran 1907, s. 199, 206
  Jean Laran, La Sculpture aux Salons, Art et décoration XI, 1907, janvier–juin, č. XXI, s. 197–208.
 • Daniez 2009, s. 16–23
  Pauline Daniez, Oublier Rodin? La sculpture 1905–1914, Dossier de lʼArt, mars 2009, č. 161, s. 16–23
 • Le Normand-Romain 1994, s. 37, 38
  Antoinette Le Normand-Romain, Devenir Bourdelle, Revue de lʼArt, 1994, č. 104, s. 30–39.

Koncept díla Sfinx svým pojetím ženy coby záhadného mytického stvoření navázal na éru symbolismu před rokem 1900. Její obličej se zavřenýma očima vychází z motivu šesti ženských podob (Six visages de femmes), které Bourdelle představil na Salonu v roce 1896. Především jedna z tváří, reprodukovaná v Gazette des Beaux-Arts, se vyznačuje nápadnými analogiemi s pozdějším dílem Le Sfinx. Líbezná tvář ženy se zavřenýma očima, jejíž vlasy jsou upraveny úhledným způsobem, je umístěna před dekorativním antikizujícím orámováním, jehož roztřepené konce se zalamují do tvaru mušle. Dekorativní ztvárnění stejné ženy Bourdelle vystavil u příležitosti Světové výstavy v roce 1900 pod názvem LʼAphrodite (mramor). Théodore Haviland vzor převzal a se sběratelských úspěchem produkoval v biskvitu. Plastika Sfinx vzbudila po svém vystavení na Salonu 1907 rozpačité reakce. Kritikům vadil především přežitý návrat k enigmatickému a metafyzickému zamýšlení se nad životem. Ztělesnění záhadné femme fatale se nachází v kontrastu s pozdějšími díly, v nichž sochař ženský element spíše heroizoval. V dílech Pénelopé, Odpočívající sochařka, Vznešené břímě a dalších ji znázornil jako symbol věrnosti, plodnosti či oslňující smyslnosti. Existuje dále maska, která je studií k této plastice studií a rodinovským způsobem zvýrazňuje disproporční pojetí základních prvků. Sádrový exemplář díla Sfinx z Národní galerie patřil původně do sbírky Spolku Mánes, který Bourdellovi organizoval monografickou výstavu v roce 1909. Dílo bylo prezentováno na výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století (1923) a v roce 1983 hospodářskou smlouvou o převodu národního majetku převedeno ze Svazu českých výtvarných umělců do trvalé správy NG. Z tohoto titulu se práce také objevila na výstavě Z nových zisků v Městské knihovně (1988), kde byly veřejnosti prezentovány nedávné přírůstky.

Martina Bezoušková 2022