Odpočívající sochařka

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Odpočívající sochařka
Název v originálu Femme sculpteur au repos; Portrait d´une jeune Athénienne
Datování 1905 – 1908
Provenience Vystaveno Praha 1926 (č. kat. 4, Majetek hl. města Prahy); Praha 1935 (č. kat. 19, maj. Obce pražské). Zakoupeno 1909 městskou radou hl. města Prahy. Převedeno 1962 dohodou o převodu správy národního majetku do trvalé správy NG.
Způsob nabytí převod
Inventární číslo P 4679
Katalogové číslo 68
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno Emile-Antoine Bourdelle 1905–08; FONRIE DES BRONZES / J PETERMANN / ST GILLES BRUXELLES
Popis

 

Rozměry
výška 69 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Berlín 1972, č. kat. 29
  Stilkunst um 1900 in Deutschland: Kunstgewerbemuseum, Kupferstichkabinett und Sammlung der Zeichnungen, Nationalgalerie (kat. výst.), Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 1972
 • Bonito Oliva – Kotalík 1981, č. kat. 22
  Achille Bonito Oliva – Jiří Kotalík, Arte Maestra: da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galerie Nazionale di Praga (kat. výst.), Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1981
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 19
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 61
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, s. 419, 421, 424
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1994, č. kat. 85
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Národní galerie v Praze. Francouzské umění 19. a 20. století, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Praha 1994.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1995, č. kat. 61
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Galerie nationale de Prague. L´art français des 19e et 20 siècles, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Paris 1995.
 • Kotalík-Tassi-Varignana 1990, č. kat. 50
  Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.
 • Kotalík 1987, č. kat. 74
  Jiří Kotalík (ed.), Barokin Taidetta Prahan Kansallis Galleriasta, kat. výst., Sinebrychoffin Taidemuseo, Helsinki 1987
 • Jianou-Dufet 1984, č. kat. 384
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions dʼArt Paris 1984.
 • Wittlich 1978, s. 66–69
  Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
 • Viguier 2000
  Florence Viguier, Émile-Antoine Bourdelle (1861–1929): sculptures (kat. výst.), Musée Ingres, Montauban 2000.
 • Lemoine 2004, č. kat. 46
  Colin Lemoine, Bourdelle – cet éclaireur de lʼavenir, Cercle dʼArt, Paris 2004.
 • Fabelová 2009, č. kat. 134
  Karolína Fabelová, Bourdelle à Prague en 1909 et son rapport aux artistes tchèques et à Auguste Rodin, Umění LVII, 2009, s. 364–384
 • Rochard 1988, č. kat. 339
  Patricia Rochard et al., Prag von der Gotik bis zur Moderne – Nationalgalerie Prag. Geschichte einer Sammlung (kat. výst.), C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein 1988.
 • Knapová Bezoušková 2016, s. 377
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.
 • Praha 1935, č. kat. 4
  Katalog výstavy francouzského moderního sochařství (kat. výst.), Praha 1935
 • Praha 1926, č. kat. 13
  100. výstava SVU Mánes (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1926.

Modelkou k plastice Odpočívající sochařka se stala Cleopâtre Sevastos (1882–1972), Bourdellova řecká žákyně, která se nejprve stala jeho múzou a později také druhou manželkou. Poznáme ji především podle copu omotaného kolem hlavy a ostrých portrétních rysů v obličeji. Žena zamyšleně hledí vzhůru a opírá se o kus balvanu. Jedná se o důležitý kompoziční prvek, který zdůrazňuje ladné prohnutí jejího těla a který svým umístěním vyrovnává mohutnost tunikového šatu. Oděv přitom spadává k zemi v důsledných kanelovaných záhybech, připomínajících tanagerské terakoty. Na zemi leží odložené sochařské nářadí, jehož přítomnost odkazuje na pandán, plastiku Sochařka při práci (Femme sculpteur au travail, 1906), na níž Bourdelle pracoval takřka ve stejném období. O nákup díla projevila zájem městská rada pražská ihned po uskutečnění sochařovy retrospektivy na jaře roku 1909. Bourdelle Praze dále věnoval Hlavu malíře Ingresa (P 2198) a obě díla byla z majetku hlavního města Prahy vystavena na Sté výstavě Spolku Mánes, která se odehrála na podzim roku 1926. Odpočívající sochařka se stala také jednou z klíčových plastik prezentovaných v rámci projektu Francouzské moderní sochařství v roce 1935. Přestože dílo formálně spadalo do sbírky nově vzniklého Muzea hl. města Prahy, bylo v roce 1962 převedeno dohodou do Národní galerie.

Martina Bezoušková 2022