Maska Pallas Athény

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Maska Pallas Athény
Název v originálu Masque de Pallas
Datování c. 1899 (odlitek c. 1905?)
Provenience Sbírka Františka Táborského. (?) Mimořádný nákup 1977 od oborového podniku Klenoty – závod Starožitnosti.
Inventární číslo P 6644
Katalogové číslo 67
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno BOURDELLE
Rozměry
výška 34 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Barbillon-Godeau-Simier 2017
  Claire Barbillon – Jérôme Godeau – Amélie Simier, Bourdelle et lʼAntique. Une passion moderne (kat. výst.), Paris-Musées, Paris 2017
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, s. 82–98
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Praha 1923, č. kat. 351
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Wittlich 2014, s. 72, 114
  Petr Wittlich, Bohumil Kafka (1878–1942). Příběh sochaře, Karolinum, Praha 2014
 • Wittlich 1978, s. 66–69
  Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
 • Léger 1930, repr. č. 3
  Charles Léger, Antoine Bourdelle (= Les artistes nouveaux), Ed. G. Crès, Paris 1930.
 • Praha 1909, č. kat. 94 ?
  XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1909.
 • Knapová Bezoušková 2016, č. kat. 130
  Martina Knapová (Bezoušková), Sběratelství a ambiciózní výstavní projekty: Spolek výtvarných umělců Mánes jako mediátor Bourdellova vlivu v Čechách, Umění LXIV, 2016, č. 5, s. 419–425.

Maska Pallas Athény vznikala v období, kdy se Bourdelle snažil separovat od Rodinova vlivu a nacházel tvůrčí samostatnost. Kolem roku 1903 začal sochař pracovat na Torzu Pallas Athény, které manifestovalo změnu především budováním kompaktního hladkého objemu, stylově blízkého tvorbě Aristida Maillola. Plastika ale zároveň vycházela z dochovaných archaických ukázek (např. Torse feminin / Figurine, c. 400–300 př. n. l., Musée du Louvre). V průběhu prací na Torzu Bourdelle stále více zkoumal tvář bohyně Athény, ztělesňující rozum a plodnost myšlenky. Fascinován uměleckými možnostmi, jak její podobu ztvárnit, posouval vyjádření od díla Buste de Pallas drapée (1897–1898), které stále obsahuje rodinovská rezidua, až k Masce Pallas Athény (1905). V obou variantách je portrét bohyně znázorněn s mírně natočenou a nakřivo posazenou hlavou. Maska Pallas Athény oplývá výrazovou silou, způsobenou nahromaděním hmoty v obličeji. Vlasy jsou znázorněny pouze fragmentárním způsobem ve formě masky, odkazující se na předmět z archeologických vykopávek. Z toho důvodu byl také původní odlitek doplněn patinou, jež dotvářela dojem koroze na antikizujícím díle. Žádost o zakoupení plastiky Maska Pallas Athény podala Sbírka moderního sochařství v roce 1977 s odůvodněním, že se jedná o významnou práci sochaře Bourdella, kterou lze vzhledem ke kvalitě odlitku a vývojové hodnotě využít v expozici. Přichází v úvahu, že se jednalo o stejné dílo, které bylo v Praze vystaveno už na Bourdellově monografické výstavě v roce 1909 (č. kat. 4). Tehdy jej do své sbírky zakoupil František Táborský. Plastika, vystavovaná hned v osmdesátých letech na výstavách Nové zisky Národní galerie (1983) a Francouzské umění IX. a XX. století ve sbírkách Národní galerie v Praze (1989), se stala součástí expozice, otevřené ve Veletržním paláci v roce 1995. Součástí díla je původní mramorový sokl o rozměrech 22 × 17,5 cm s nápisem A Ɵ H N H.

Martina Bezoušková 2022