Kojící madona

(1618 – 1682)
Název Kojící madona
Místo vzniku Španělsko (?)
Datování 18. století
Provenience sbírka MUDr. Leopolda Hoffmanna, před 1963
Způsob nabytí získáno v roce 1963
Inventární číslo O 9842
Katalogové číslo 17
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Rozměry
bez rámu: výška 153 cm / šířka 107 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • ŠTĚPÁNEK 1968−1969, s. 235
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praga, Arte Español I−III, 1968/69, s. 222–235, fig. 1–19.
 • ŠTĚPÁNEK 1969, s. 201
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praha, Ibero-Americana Pragensia III, 1969, s. 181–202.
 • ŠTĚPÁNEK 1973, s. 121
  Pavel Štěpánek, Španělská malba a plastika ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze (diplomová práce), Univerzita Karlova, Praha 1973.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • VALEŠ 2000, s. 25–29
  Vladimír Valeš, Poutní kaple na Vintířovském vrchu, Památky, příroda, život XXXII, 2000, č. 1, s. 25–29.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 78–79
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Obraz je kopií provedenou podle římské Madony s dítětem, zvané též Cikánská kvůli temnějšímu zabarvení pleti (Galerie Corsini v Římě). Jde pravděpodobně o kopii provedenou španělským, snad madridským kopistou ještě na konci 17. nebo spíše v 18. století, a to před přesunutím obrazu do Itálie. Předloha znázorňuje Madonu bez atributů, posazenou v prostředí antických ruin, jak kojí Ježíška. Pražský obraz kompozici zjednodušuje, i když ponechává kompoziční rozvrh těla i draperií. Vyjímá hlavní postavy ze symbolického prostředí tím, že opomíjí architektonické ruiny. Tvář Panny Marie se blíží také typu Madony růžencové ze sbírky Dulwich College v Londýně z let 1675 až 1680, vyvezené ze Španělska v roce 1790, a nahé děcko je zase verzí původně escorialské Růžencové madony, dnes v Museo del Prado. V Čechách se dochovala řada dalších kopií této Murillovy kompozice, převážně z 19. století, například kopie, jež je shodná s dílem z NGP, byla umístěna na zámku Frýdlant a pozdější, z roku 1862, v Moravské galerii v Brně (inv. č. Z 2641).

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020