Hlava umírajícího (Fragment z Pomníku padlým v letech 1870-1871 v Montaubanu)

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Hlava umírajícího (Fragment z Pomníku padlým v letech 1870-1871 v Montaubanu)
Datování 1895 – 1900
Provenience Sbírka Ing. Jaroslava Jindry. Získáno 1961 od dědiců po J. Jindrovi.
Způsob nabytí Nákup
Inventární číslo P 4274
Katalogové číslo 63
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno E. A. BOURDELLE
Rozměry
výška 25 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Honty-Mašín 1958
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, s. 9, 95
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 27
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Rusinko 2018, č. kat. 132
  Marcela Rusinko, Snad nesbíráte obrazy? Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948–1965, B&P Publishing, Brno 2018.

V dubnu 1895 získal Bourdelle zakázku na vytvoření komemorativního pomníku padlých z let 1870–1871 pro své rodné město Montauban, který byl odhalen v roce 1902. V průběhu prací na zakázce vytvořil sérii studií vycházejících z rodinovského základu. Tento inspirační zdroj je v případě Hlavy umírajícího patrný v modelaci tváře a motivu zavřených očí, jejichž ztvárnění se neodpoutává od Rodinova romantického tragismu. Rozbor dílčích studií je tak mnohem více závislý na mistrově vzoru než celkové vyznění pomníku, v němž pomalu vzniká představa atletického hrdiny, která se plně projeví ve ztvárnění Bourdellova ikonického díla Herakles.

Martina Bezoušková 2022