Strach (Fragment z pomníku padlých 1870–1871 v Montaubanu)

(30. 10. 1861 – 1. 10. 1929)
Název Strach (Fragment z pomníku padlých 1870–1871 v Montaubanu)
Název v originálu LʼEffroi; LʼÉpouvante de la Guerre
Datování po 1902 (odlitek c. 1905?)
Provenience V majetku malíře Jana Dědiny po roce 1908. Zakoupeno 1936 Ministerstvem školství a národní osvěty. Deponováno 1936 jako státní majetek v MG.
Způsob nabytí depozitum
Inventární číslo P 1648
Katalogové číslo 62
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno E-ANTOINE BOURDELLE 1900–8
Nápis dedikační nápis A JEAN DEDINA / AMITIÉ ET ADMIRATION /
Rozměry
výška 46 cm / šířka 33 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Honty-Mašín 1958, s. 9, 95
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 24
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 25
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 121
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Kjellberg 2001, s. 28
  Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des sculpteurs, Éditions de lʼAmateur, Paris 2001.
 • Masaryková 1947, č. kat. 30
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Jianou-Dufet 1984, č. kat. 1-3
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions dʼArt Paris 1984.
 • Volné směry XIII 1909, repr. s. 95
  Maurice Denis, Aristide Maillol, Volné směry XIII, 1909, s. 335–345.
 • Wittlich 1978, s. 66–69,120
  Petr Wittlich, České sochařství ve XX. století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
 • Léger 1930, repr. č. 1
  Charles Léger, Antoine Bourdelle (= Les artistes nouveaux), Ed. G. Crès, Paris 1930.
 • Jianou-Dufet 1975, č. kat. 173
  Ionel Jianou – Michel Dufet, Bourdelle, Arted Éditions dʼArt, Paris 1975.
 • Vigne-Viguier 1992, s. 39, 41
  Georges Vigne – Florence Viguier-Dutheil, Les monuments publics de Montauban Hommage et respect 1870–1940, Musée Ingres, Montauban 1992.
 • Viguier 2000, č. kat. 31
  Florence Viguier, Émile-Antoine Bourdelle (1861–1929): sculptures (kat. výst.), Musée Ingres, Montauban 2000.
 • Lemoine 2004, s. 28
  Colin Lemoine, Bourdelle – cet éclaireur de lʼavenir, Cercle dʼArt, Paris 2004.
 • Fabelová 2009, s. 365
  Karolína Fabelová, Bourdelle à Prague en 1909 et son rapport aux artistes tchèques et à Auguste Rodin, Umění LVII, 2009, s. 364–384
 • Le Normand Romain 1990, s. 234
  Antoinette Le Normand-Romain, Reliefs, in: Anne Pingeot (ed.), Le Corps en morceaux (kat. výst.), Réunion des Musées Nationaux, Paris 1990, s. 219–236.

Ženský profil Strach byl jednou ze čtyř částí basreliéfu (LʼÉpouvante de la guerre), který měl zdobit sokl pomníku padlým v Montaubanu. Bourdelle realizoval tuto část výzdoby v roce 1899. Na Salonu v roce 1902 představil vyňatý a mírně upravený reliéf Strach poprvé samostatně a následně jej v roce 1905 nechal odlít pro výstavní účely. Další bronzová obměna, odlitá belgickou firmou Société nationale des Bronzes, pochází z roku 1909. Je zajímavé, že sádrové verze Bourdelle věnoval svým přátelům a kolegům jako dary symbolizující úryvek z jeho zamýšlené koncepce komemorativního monumentu, který byl odhalen v roce 1902. Antoinette Le Normand-Romain hovořila o jednotlivých fragmentech pomníku jako o nové kapitole Brány pekel, a to z důvodu, že Bourdelle působil jako asistent v Rodinově ateliéru v letech 1893–1908, kdy Rodinův celoživotní projekt vznikal. Žena znázorněná na reliéfu ztělesňuje strach a zároveň odhodlanost bojovnice, jak ji již dříve pojali sochaři François Rude (La Marseillaise, 1833–1836) nebo Auguste Préault (La Tuerie, 1834). Bourdellovo pojetí popírá anatomické proporce ve prospěch expresivity a značí ukázku nové artikulace hmoty na přelomu 19. a 20. století. Z toho důvodu byl reliéf LʼEffroi jedním z děl vystavených na Bourdellově putovní retrospektivě ve Spojených státech amerických (1925). Pražský odlitek, snad vytvořený kolem roku 1905, se odlišuje osobní dedikací malíři Janu Dědinovi, s nímž se Bourdelle přátelil. Umělce seznámil básník Pierre Maёl na procházce ve Versailles v roce 1900. Český malíř posléze pomáhal Spolku Mánes s organizací sochařovy pražské monografické výstavy v roce 1909. Dílo Strach ovšem Dědina získal pravděpodobně v roce 1908, tedy ještě před organizací výstavy, jak dokládá inskripce na díle. Ve sbírce NGP se nachází další bronzový exemplář P 4808 (získáno 1950, hnědá patina).

Martina Bezoušková 2022