Kázání sv. Fincence Ferrerského (?)

Název Kázání sv. Fincence Ferrerského (?)
Datování 2. nebo 3. čtvrtina 16. století
Provenience Charles Paul Jean-Baptiste de Bourgevin Vialart, hrabě de Saint-Morys (1743–1795), exilová sbírka Londýn po 1790 (L. 474); neidentifikovaná sbírka (L. 4183)
Způsob nabytí obchod André, Praha; získáno nákupem 1943
Inventární číslo K 8693
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Rozměry
výška 450 mm / šířka 331 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • nepublikováno 

Přestože autor kresby nebyl doposud identifikován, jedná se o bravurní práci, která poukazuje na kreslířovo mistrovství. Studie je přesvědčivá jak přehlednou a vyrovnanou kompozicí, tak také technikou. Se smyslem pro budování objemů a prostorové cítění byl zobrazen především světec a postavy v přední části. Dobře zvládnuté je také provázání postav s architekturou. Z kutny lze usuzovat, že se jedná o dominikánského mnicha. Vzhledem k tradici zobrazování dominikánských světců je pravděpodobné, že postava představuje sv. Vincence Ferrerského. Přestože nad jeho hlavou nebyl zachycen plamínek – světcův osobní atribut –, kniha v levici a zdvižená pravice jsou dostatečně výmluvné.

Dalibor Lešovský 2022