Mapa Tremitských ostrovů

Název Mapa Tremitských ostrovů
Datování 80. léta 16. století
Způsob nabytí Uměleckoprůmyslové museum v Praze; získáno převodem 1967
Inventární číslo K 40658
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Popis

složeno ze dvou částí

Rozměry
výška 690 mm / šířka 930 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • nepublikováno 

Anonymní kresba je pozoruhodným dílem vyznačujícím se municiózním zpracováním všech detailů. Podrobné zobrazení žánrových výjevů a symbolických námětů je dokladem autorových nemalých zkušeností i talentu. Nejedná se primárně o kartografický výtvor – dekorativní provedení s řadou žánrových detailů a ikonografických motivů je pro charakter díla zcela zásadní. Výtvarná hodnota, zpracování námětu a exkluzivní materiál, jakým je pergamen, napovídají, že práce mohla vzniknout jako cenný dar, případně připomenutí historické události. Erby papeže Řehoře XIII. (papežem 1572–1585), španělského krále Filipa II. (panovníkem 1556–1598) a benátského dóžete Nicoly da Ponte (dóžetem 1578–1585) umožňují klást vznik díla na konec sedmdesátých let 16. století, případně do první poloviny let osmdesátých. V současnosti probíhá restaurátorský a ikonografický průzkum. Jeho závěry by měly být zveřejněny v nadcházejících měsících.

Dalibor Lešovský 2022