Portrét Augusta Rodina

Název Portrét Augusta Rodina
Název v originálu Buste de Rodin; Portrait de Rodin
Datování 1899 – 1900
Provenience Zakoupeno 1956 od soukromé majitelky.
Inventární číslo P 2737
Katalogové číslo 33
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno na podstavci FALGUIERE; lit. značka Cire Perdue / A. A. Hebrard
Rozměry
výška 47 cm
Materiál
Literatura
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 63
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Kotalík-Tassi-Varignana 1990, č. kat. 81
  Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 206
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Claudel 2002 (1822)
  Camille Claudel, Auguste Rodin, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 2002 (1822)

Rodinova busta od Falguièra dokládá úctu, která mezi oběma umělci panovala. V roce 1898 představil Auguste Rodin na pařížském Salonu Balzaca, jehož neforemné pojetí bylo silně kritizováno a sochař o zakázku monumentálního pomníku přišel. I přes to, že tvorba zamýšleného pomníku byla následně svěřena Alexandru Falguièrovi, ten se zastal Rodinovy verze. Auguste Rodin na oplátku vytvořil bustu Falguièra pro Salon 1899. Na takové gesto opět reagoval Falguière a Rodina taktéž zpodobnil. Hrubě modelovaný portrét se stal symbolickým završením jejich přátelství, a to v momentě, kdy se Falguièrovo dílo stalo leitmotivem úvodní strany katalogu Rodinova díla, vydaného u příležitosti Světové výstavy v roce 1900.

Martina Bezoušková 2022