Studie mužských postav

(1562 – 1645)
Název Studie mužských postav
Název zadní strany Hudoucí andělé, Studie mužské postavy
Datování kolem 1591
Způsob nabytí Národní muzeum, Praha; získáno převodem 1949
Inventární číslo K 37655
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Popis

verso

Rozměry
výška 428 mm / šířka 282 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Brabcová 1977, nepag., č. kat. 3
    Jana Brabcová, 100 starých evropských kreseb, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1977
  • Schwed 2014, s. 42, 47, č. 6, obr. 11a–b
    Nicolas Schwed, Sur quelques nouveaux dessins et tableaux de Ferraù Fenzoni, ArtItalies XX, 2014, s. 38–50

Studie byla původně evidována jako dílo Giovanniho Baglioneho (1566–1643). Přestože oblými tvary a dominantními obrysovými liniemi se styl kresby blíží Baglioneho projevu, Fenzoniho autorství je jednoznačné. Rukopis postav načrtnutých na spodní polovině lícní strany je shodný s klečící postavou na studii pro malbu Uzdravení na břehu rybníka Bethesda (Franfurkt nad Mohanem, Städel Museum, inv. č. 4412) nebo s Ukládáním Krista do hrobu (New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. č. 1980.20.3, verso). Kresba na horní polovině lícní strany reprodukuje detail z Raffaelovy slavné fresky Požár v Borgu. Postavy ve spodní části identifikovány doposud nebyly. Hudoucí andělé, které malíř zobrazil na versu, jsou přípravnou studií pro fresku provedenou umělcem na stropě kaple sv. Františka v bazilice Santa Maria in Trastevere. Vročení kresby se opírá o vznik zmíněné fresky. Zařazení do umělcova římského období podporuje i zachycení Raffaelova slavného díla, neboť k němu muselo dojít před rokem 1594, kdy se Fenzoni přesunul z Věčného města do Todi.

Dalibor Lešovský 2022