Svatý Jeroným

(1590 – 1652)
Název Svatý Jeroným
Místo vzniku Neapol; Neapolské království
Datování 1646
Datace uvedená 1646
Provenience ? sbírka Františka Antonína Berky z Dubé, 1692–1706; Nostická sbírka, Praha, 1736–1945
Původní umístění zámek Kamenice
Způsob nabytí získáno v roce 1945
Inventární číslo DO 4374
Předchozí inventární čísla Z 827
Katalogové číslo 18
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla obraz
Značeno vpravo dole na kameni: signováno
Nápis Jusepe de / Ribera / Español / F. 1646
Přípis

Na zadní straně napínacího rámu je zbytek starého plátna s červenou barvou psaným číslem Nostické sbírky „N. 162“. Na zadní straně rámu nahoře uprostřed je černou barvou napsané nostické číslo „N. 162“.

Rozměry
bez rámu: výška 146 cm / šířka 198 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • BERGNER 1905, s. 17
  Paul Bergner, Verzeichnis der Gräflich Nostitzchen Gemälde-Galerie zu Prag (kat.), Prag 1905
 • BILZER–BOEKHOFF 1960
  Herbert Bilzer, Hermann Boekhoff, Das Grosse Buch der Malerei, Braunschweig 1960
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, s. 72, 74, 72
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1961, s. 28
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze, Sbírky ve Šternberském paláci, kat., Praha 1961.
 • KAT. NG 1971, s. 33
  Oldřich Blažíček – Marie A. Kotrbová – Pavel Preiss – Jaromír Šíp – Olga Pujmanová, Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, kat., Praha 1971.
 • KAT. NG 1979, s. 82–84
  Jiří Mašín et al., Sbírka starého evropského umění. Průvodce stálou expozicí, Národní galerie v Praze, kat., Praha 1979.
 • KAT. NG 1984, s. 82–83
  Jiří Kotalík (ed.), Národní galerie v Praze I, kat., Praha 1984.
 • KAT. NG 1987, s. 94, 96
  Jiří Kotalík – Ladislav Daniel (eds.), Národná galéria v Prahe, 1., kat., Bratislava 1987.
 • KAT. NG 1988a, s. 84–85
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • KAT. NG 1988b, s. 94
  Jiří Mašín (ed.), Staré evropské umění. Sbírky Národní galerie v Praze. Šternberský palác, kat., Praha 1988.
 • KAT. NG 1992, s. 54–55
  Národní galerie v Praze, Staré evropské umění, Šternberský palác, Réunion des Musées Nationaux, Národní galerie v Praze, kat., Paris 1992 [franc. a angl. vyd.].
 • CAT. NEAPOL – MADRID – NEW YORK 1992, s. 258
  Alfonso E. Pérez Sánchez, Nicola Spinosa (eds.), [Exhib. cat.] Jusepe Ribera, Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, Madrid Museo del Prado, Madrid, Metropolitan Museum of Art, New York 1992
 • CUOCO–CARIDE 1968
  Alina Cuoco – Vicente P. Caride, José de Ribera, Buenos Aires, 1968 [Italian edn Milano 1964]
 • DANIEL 1990, s. 26
  Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem, Dějiny a současnost II, 1990, s. 25–29
 • DANIEL 1995B, s. 86–89
  Ladislav Daniel, Mezi erupcí a morem, Malířství v Neapoli 1631–1656, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1995
 • HAMSÍK 1992
  Mojmír Hamsík, Malba na plátně. K technice italské malby 17. a 18. století. Systém podkladových maleb, Technologia Artis III, 1992. Dostupné z: https://technologiaartis.avu.cz/3malba-platno-technika.html
 • LENZ 1934, s. 42
  Jaroslav Lenz, Španělské kulturní a historické památky v Praze, in: Artuš Rektorys (ed.), Kniha o Praze, Praha 1934, s. 35–42.
 • MCFELTON 1971, s. 594
  Craig McFelton (ed.), Jusepe de Ribera. A Catalogue Raisonné, I−II, Pittsburgh 1971.
 • NOVOTNÝ 1960
  Vladimír Novotný, Tresures of the Prague National Gallery, London 1960.
 • PARTHEY 1864, s. 356
  Gustav Parthey, Deutscher Bildersaal, Verzeichniss der in Deutschland vorhandenen Oelbilder verstorbener Maler aller Schulen II, Berlin 1984.
 • PÉREZ SÁNCHEZ–SPINOSA 1978, s. 121
  Alfonso Emilio Pérez Sánchez, Nicola Spinosa, Opera completa del Ribera, Milano 1978.
 • SLAVÍČEK 1987
  Lubomír Slavíček – Jan Assmann, Staré španělské umění: vybraná díla ze sbírek v ČSSR, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1987.
 • ŠTĚPÁNEK 1968−1969, s. 225–226
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praga, Arte Español I−III, 1968/69, s. 222–235, fig. 1–19.
 • ŠTĚPÁNEK 1969, s. 187–189
  Pavel Štěpánek, La pintura española en la Galería Nacional de Praha, Ibero-Americana Pragensia III, 1969, s. 181–202.
 • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
  Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
 • WÜRBS 1864, 1870 [1872], s. 5
  K. Würbs, Verzeichniss der Gräflich Nostitz´schen Gemälde- Sammlung in Prag, Praha 1864, 1870 [1st edn 1872]
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 80–82
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
 • ZNAMEROVSKAYA 1955, s. 178
  Tatiana Petrovna Znamerovskaya, Tvorchestvo Husepe Ribery i problema narodnosti ispanskogo realisticheskogo iskusstva, Leningrad 1955
Prameny
 • BERKA SEZNAM 1692
  Seznam obrazů ze sbírky hraběte Františka Antonína Berky nabídnutých k prodeji knížeti Janu Adamovi Ondřejovi z Lichtenštejna [Cf. Wilhelm 1911, cols. 115–120; Slavíček 1983, str. 231–237]
 • NOSTITZ INVENTÁŘ 1736 (FALCKENAU)
  Inventarium aller deren auff dennen Hoch Gräffl. Nostitzschen Fidei Comiss Herrschafft Falckenau undt Heinrichsgrün befündl. mobilien undt Fahrnusse [a 1736 den 31. Decembris] [SOA Žlutice, fond Sokolov A P2/2, inv. č. 1114, box 160; cf. Machytka 1980]
 • NOSTITZ INVENTÁŘ 1736 (FALCKENAU)
  Inventarium aller deren auff dennen Hoch Gräffl. Nostitzschen Fidei Comiss Herrschafft Falckenau undt Heinrichsgrün befündl. mobilien undt Fahrnusse [a 1736 den 31. Decembris] [SOA Žlutice, fond Sokolov A P2/2, inv. č. 1114, box 160; cf. Machytka 1980]
 • NOSTITZ INVENTÁŘ 1736 (LINAY)
  Inventarium deren nach Wayl. dem … Anton Johann … Reichsgraffen von Nostitz und Rhineck, bey denen in dem Leitmeritzer Creyss gelegenen Fidei Commis Guethern Tschochau und Linay biess den 30. Oktobris 1736 befindlichen … Mobiliten und Fahrnussen. [NA, fond fideikomisy, FC Nostic, inv. č. 146 VII E 41, box 1110; cf. Machytka 1980]
 • NOSTITZ INVENTÁŘ 1765
  Inventarium deren nach Wayl. des (…) Herrn Frantz Wentzl (…) Reichsgraffen von Nostitz und Rhynek (…) in der Königl. Kleinen Stadt Prag liegenden Otto Graff Nostitzischen Fidei-Commiss Hauss befundenen Mobilien und Fahrnussen. So geschehen Prag den 25. Octobris A. 1765. [SOA Plzeň, fond RA Nostitz-Rieneck, sign. L. 14, book 71; cf. Machytka 1980]
 • NOSTITZ INVENTÁŘ 1819
  Inventur und Fideicomiss-Separation auf dem Familialen Fideico- misse der Reichsgrafen von Nostitz-Rieneck im dem Königreiche Böhmen. Auf den 10. April 1819 (...) nach Ableben des letzten Besitzers (...) Friedrich Reichsgrafen Nostitz-Rieneck. [SOA Plzeň, fond ÚS Nostitz, Jindřichovice; cf. Machytka 1980]
 • NOSTITZ SEZNAM 1945
  List of the paintings in the gallery of the former Count Nostitz- Rieneck, stored at Kamenice Castle and transported from there to National Gallery Prague, 21 June 1945. [ANG, fond NG 1945−1958, Zajišťování uměleckých předmětů, zámek Kamenice, group 251/51]

Obraz zachycuje Riberův oblíbený námět, známý z řady provedení. Pražský Sv. Jeroným patří k nejlepším dílům malířova závěrečného období, kdy byla jeho paleta značně prosvětlena. Zvýrazňuje roli lva už nejen jako atributu, ale přímo klíčového symbolu vítězící síly a moci Krista, a lebky, symbolu smrtelnosti, pomíjejícnosti a výzvy k meditaci. Temné plátno prosvětlené postavou Jeronýma jakožto učence, signované a datované rokem 1646, ukazuje pozdní Riberův styl, kdy opouštěl pastózní rukopis ve prospěch jemnějšího a méně temperamentního malířského přednesu. Téma, jemuž malíř věnoval pozornost již od prvních grafik, lze pozorovat na řadě datovaných a signovaných obrazů: Sv. Jeroným v petrohradské Ermitáži (dat. 1626), v římské Doria Pamphili (1629), v mnichovské Heinemanově galerii (1637), v bývalé sbírce Luise de Navas v Madridě (1638), ve Foggově uměleckém muzeu v Cambridge (1640). V roce 1644 datuje Ribera obraz v Pradu a po něm přichází jako další datované a signované dílo právě Sv. Jeroným z Národní galerie Praha. V časovém sledu následují plátna ze sbírky Riaocurovy v Paříži (1647) a z Národního muzea v Neapoli (1651); poslední signovanou variantou na toto téma je Sv. Jeroným v Pradu, datovaný rokem úmrtí malíře (1652). K tomu se pojí ještě řada nedatovaných a Riberovi jen připisovaných sv. Jeronýmů. Ze signovaných a datovaných děl je pražskému obrazu nejbližší – jak dobou vzniku, tak kompozicí i modelací svalnatého těla, barevností a technikou řidší malby – Sv. Jeroným z Prada z roku 1642. Toto dílo je nedokončeno, a proto na něm lze lépe pozorovat metodu vydělování postavy z pozadí. Osvětlení rovněž padá z levého horního rohu. Hlava je mocně plasticky modelována, prameny vlasů se vyznačují vitalitou. Stíny, ač plné, nejsou hmotné. Přísný profil je jakoby řezán proti temnému pozadí. Oba obrazy sdílejí i výraz zamyšlení a meditace, příznačný pro pozdní fázi Riberova díla.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020