Sv. Jeroným

(1563 – 1610)
Název Sv. Jeroným
Název zadní strany Studie ženské tváře
Datování kolem 1595
Provenience neidentifikovaná sbírka (L. 3014); Maison R. W. P. de Vries, Amsterdam (L. 2786a, užíváno od 1920); Prokop Toman (1872–1955), Praha (L. 2401); Miloslav Nedoma (1875–1954), Praha (L. 6028)
Způsob nabytí Oskar Gross (1905–1985), Praha; získáno 1963
Inventární číslo K 38083
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vpravo; vpravo dole: Vanius (tužka); F. Vanni, da Siena (pero)
Nápis vlevo dole na historické adjustaci: Flor: Sch. (pero); uprostřed dole: Geboren te Siena Ano 1563/aldaar overleden 1610. (pero) verso vpravo nahoře: 567 (pero)
Rozměry
výška 188 mm / šířka 88 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Fiora Bellini, in: Santoro 1980, s. 239, č. kat. 95
    Fiorella Sricchia Santoro (ed), L’arte a Siena sotto i Medici 1555–1609, kat. výst., Siena, Palazzo Pubblico, Roma 1980
  • JG - Jamie Gabbarelli, in: Marciari-Boorsch 2013, s. 110–111, cat. 28
    John Marciari – Suzanne Boorsch, Francesco Vanni. Art in Late Renaissance Siena, kat. výst., Yale University Art Gallery, New Haven – London 2013

Jedná se o velmi živou kresbu, která je považována za první ideu předlohy, podle níž Agostino Carracci vytvořil grafický list. Označení za tzv. primo pensiero vyplývá z odlišností mezi touto prací a Carracciho rytinou. Rozdílný je například poměr velikosti kříže a světcovy hlavy nebo pozice Jeronýmovy levé ruky ve vztahu k lebce. Diane DeGrazia Bohlin klade vznik Carracciho mědirytu do doby kolem roku 1595. Tento letopočet je datem ante quem pro vznik Vanniho kresby z NGP. Na rubové straně je zobrazen dívčí obličej. Kresba definovaná obrysovými liniemi je bezesporu taktéž Vanniho dílem. Mladistvá, líbezně vyhlížející tvář je zřejmě studií k postavě ženy hroutící se v bolesti nebo extatickém vytržení.

Dalibor Lešovský 2022