Panna Marie se zjevuje sv. Dominikovi a sv. Františkovi

(1599 – 1633)
Název Panna Marie se zjevuje sv. Dominikovi a sv. Františkovi
Datování 20. léta 17. století
Provenience Sigmund Landsinger (1855–1939), Mnichov (L. 2358); Společnost vlasteneckých přátel umění (EC 2853)
Inventární číslo K 2000
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vlevo nahoře; vlevo uprostřed; vlevo dole (pero)
Nápis un puttino in aria che tenga rose rosse col il velo della Madonna; gaudio un puttino che rida con isstrumenti in mano e in attitudine di Allegerezza; il misterio doloroso fare un puttino che isstia guardando le sue rose
Přípis

verso

vpravo dole: 3 (tužka); vlevo nahoře: 44 (tužka)

Rozměry
výška 210 mm / šířka 176 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Thiem 1990, s. 280–282
    Christel Thiem, Newly Discovered Drawings by Bartolomeo Salvestrini, Master Drawings XXVIII, 1990, s. 280–289
  • Milan Togner, in: Daniel 2002, s. 154–155, č. kat. 97
    Ladislav Daniel (ed.), Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2002

Ačkoliv není práce signována, její autorství je jednoznačné. Protáhlé postavy, plavné siluety a oválné tváře se zběžně naznačenými anatomickými detaily jsou charakteristickými znaky Salvestriniho kreslířského rukopisu. Dílo z NGP lze srovnat například s kresbou Narození Marie Medicejské (Florencie, Galleria degli Uffizi, inv. č. 9682 F) nebo se studií s námětem Ctnosti truchlí u hrobu arcivévody Cosima II. (Florencie, Biblioteca Marucelliana, inv. č. A 118). Pravděpodobně se jedná o studii k neznámému obrazu. Z poznámek, které si umělec zaznamenal na okraji listu, je patrná jeho důsledná příprava. Malíř v nich podrobně označil předměty, které ve svých rukou mají držet andílci doprovázející Pannu Marii. List není datován, kresbu je proto možné časově zařadit pouze pomocí komparace. Na základě srovnání se Salvestriniho kresbami z dvacátých let klade Christel Thiem její vznik mezi roky 1621 a 1624.

Dalibor Lešovský 2022