Don Quijote

(13. 12. 1831)
Název Don Quijote
Název v originálu Don Quichotte; Don Quijote lisant Amadis de Gaula
Datování c. 1870
Provenience Zakoupeno 1993 rozhodnutím Komise pro výkup starožitností.
Inventární číslo P 8697
Katalogové číslo 26
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno na soklu: J. GAUTIER
Rozměry
výška 72 cm
Materiál

Literární postava Dona Quijota, uvězněného mezi klamnou realitu a vlastní fantazií, se stala vyhledávaným tématem 19. století. Jednou byl znázorněn jako zamilovaný blázen, podruhé coby chrabrý bojovník. Gautierova plastika vychází z podobného základu quijotské osobnostní komplexnosti a představuje rytíře de la Manchu sice odděného ve zbroji, ale s karikovanou fyziognomií. Postava stojí s nakročenou nohou vpřed na kamenitém podloží, v jedné ruce drží knihu a druhou gestikuluje ve snaze o zachycení divákovi pozornosti. Právě literatura umístěná v jeho ruce bývá často vykládána jako Amadis Waleský, středověký rytířský román, který jej nabádá k hrdinským činům. Postava dobrotivého pošetilce se stala ceněným sběratelským dílem, a to především prezentované společně s Mefistem, zastupujícího ve dvojici etický proklad. První exempláře plastiky Dona Quijota zřejmě produkovala dílna Van Mons, s níž Gautier spolupracoval kolem roku 1870. Mezi sběrateli rozšířenější verze vznikaly po roce 1887 v dílně Kasli.

Martina Bezoušková 2022