Mefisto

(13. 12. 1831)
Název Mefisto
Název v originálu Méphistophélès
Datování 1853 (odlitek pozdější)
Provenience Zakoupeno 1988 rozhodnutím Komise pro výkup starožitností.
Inventární číslo P 8145
Katalogové číslo 25
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno na soklu: J. GAUTIER
Rozměry
výška 90 cm
Materiál
Literatura
 • Lami 1914–1921, sv. III, s. 25–27
  Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de lʼÉcole française, XIXe siècle, É. Champion, Paris 1914–1921.
 • Fusco–Janson 1980, s. 230
  Peter H. Fusco – Horst Waldemar Janson, The Romantics to Rodin: French 19th-century sculpture from North American collections, kat. výst., Los Angeles County Museum, Los Angeles 1980
 • Mayer 1987, č. kat. 149
  Annuaire international des ventes, peinture – sculpture, 1. 1. – 31. 12. 1986, Éditions Mayer, Paris 1987.
 • NG 1990, č. kat. 37A
  Z nových zisků Národní galerie v Praze /1987–1988/ (kat. výst.), Národní galerie, Praha (1989) 1990.
 • De Villarceaux 1865
  N. de Villarceaux, Les sculptures et le bronze: Jacques Gautier et Van Mons, LʼArtiste, 1865, č. 2, s. 230
 • Busco 1985, s. 1349–1350
  Marie Busco (biografie a úvody), Nineteenth century French and Western European sculpture in bronze and other media, kat. výst., Shepherd Gallery, New York 1985

Sochař Gautier (jakožto žák úspěšného sochaře Françoise Ruda) mohl ke zviditelnění svých prací využívat systém každoročně pořádaných Salonů a mimořádných výstav. Postavu Mefista (1853) prezentoval v sádře na světové výstavě v Paříži v roce 1855. Tajuplné literární téma zaujalo soukromé sběratele. Potencionální komerční úspěch vycítila firma Duplan et Salles, která zařídila odlití této plastiky do bronzu. Jeden z exemplářů údajně zakoupila vévodkyně z Alby, další byl určen pro kabinet Napoleona III., což pro sochaře znamenalo kýžené docenění jeho práce. I nadále proto produkoval démonické bytosti s úlisnými grimasami. Postavu Mefista v jedné z verzí spároval s dílem Mackbeth. Pro Gautiera emblematické protáhlé karikované figury byly stylově blízké tvorbě kreslíře Jacquesa Callota, který pod dojmem hrůz třicetileté války vytvářel fantaskní záznamy bojů mezi lidmi. Právě výrazná modelace figury řadí dílo Mefisto k zajímavým ukázkám francouzské plastiky kolem poloviny 19. století, balancující svým ztvárněním na hraně dekorativních sochařských kuriozit. Nákup díla do sbírky Národní galerie provázela komunikace s Musée dʼOrsay ohledně jejího významu ve vývoji francouzského sochařství a kvality odlitku, který vykazuje znaky vysoké řemeslné úrovně.

Martina Bezoušková 2022