Jean-Pons-Guillaume Viennet

Název Jean-Pons-Guillaume Viennet
Název v originálu Portrait-charge de Jean-Ponce-Guillaume Viennet; Viennet, Le Niais; Le Niaisb
Datování 1832 (odlito 1929–1930)
Provenience Odlito podle sádrového exempláře ze sbírky Maurice Le Garrec (po roce 1929). Sbírka Karla Čapka. Dar Karla Čapka pro zamýšlenou Státní galerii 1935, deponováno v MG.
Způsob nabytí Dar
Inventární číslo P 1550
Katalogové číslo 17
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno M. L. G.; uvnitř 6/30/
Rozměry
výška 19 cm
Literatura
 • Kesner 1965, s. 63
  Kesner 1965 Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Praha 1965 (2nd edition)
 • Boston 1958, č. kat. 11
  Honoré Daumier. Anniversary Exhibition (kat. výst.), Museum of Fine Arts, Literary Licensing, LLC, Boston 1958
 • Bouvy 1932, č. kat. 9
  Eugène Bouvy, Trente-six bustes de H. Daumier, Le Garrec, Paris 1932
 • Volavka 1936, č. kat. 322 a s. 24
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 8
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 42
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 54
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 28
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 10
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Theime-Becker 1992, sv. VIII, s. 434–437
 • Paříž 1934, č. kat. 391
  Daumier. Lithographies, gravures sur bois, sculptures (kat. výst.), Éditions des Bibliothèques Nationales de France, Paris 1934.
 • Butler–Glover 2001, s. 187–188
  Ruth Butler – Lindsey Glover (eds.), European Sculpture of the Nineteenth Century: The Collections of the National Gallery of Art Systematic Catalogue, National Gallery of Art, Washington D.C. – Oxford University Press, New York 2001
 • Kotalík-Tassi-Varignana 1990, č. kat. 77
  Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.
 • Champfleury 1891
  auction sale, 1891
 • New York 1930, č. kat. 141
  Corot, Daumier: eighth loan exhibition, Museum of Modern Art (kat. výst.), Plandome Press, New York 1930.
 • Pečírka 1936, s. 6
  Jaromír Pečírka, Honoré Daumier, Melantrich, Praha 1936.
 • Marseille 1947, č. kat. 47
  L'Oeuvre d'Honoré Daumier (kat. výst.), Musée Cantini, Éditions municipales, Marseille 1947.
 • Gobin 1952
  Maurice Gobin, Daumier Sculpteur, Pierre Cailler, Genève 1952.
 • Los Angeles 1958, č. kat. 228
  Honoré Daumier: exhibition of prints, drawings, watercolors, paintings, and sculpture (kat. výst.), Los Angeles County Museum, Los Angeles 1958.
 • Le Foyer 1958, s. 163
  Jean Le Foyer, Daumier au Palais de Justice, La Colombe, Éd. du Vieux Colombier, Paris 1958.
 • Miláno 1961, č. kat. 20
  Daumier Scultore (kat. výst.), Museo Poldi Pezzoli, P. Pezzoli, Milan 1961.
 • Wasserman 1969, s. 44–160
  Jeanne L. Wasserman, Daumier Sculpture: A Critical and Comparative Study (kat. výst.), Fogg Art Museum, Cambridge, MA, 1969
 • Paříž 1979
  Daumier Sculpteur. Les bustes des Parlementaires (kat. výst.), Galerie Sagot-Le Garrec, Paris, 1979.
 • Zpravodajství NG 1980
  Tiskové zpravodajství Národní galerie, 1980
 • Vlček 1981, s. 32
  Tomáš Vlček, Honoré Daumier, Odeon, Praha 1981.
 • Le Normand-Romain-De Margerie-Pingeot 1986, s. 118
  Antoinette Le Normand-Romain – Laure de Margerie – Anne Pingeot, Musée dʼOrsay: Catalogue sommaire illustré des sculptures, Musée dʼOrsay – Réunion des musées nationaux, Paris 1986.
 • Sonnabend 1992, s. 30–31
  Martin Sonnabend, Sculptural Aspects of Daumierʼs Drawings, in: Colta Feller Ives – Margret Stuffmann – Martin Sonnabend, Daumier Drawings (kat. výst.), Metropolitan Museum of Art, New York 1992, s. 30–39
 • Le Normand-Romain 1993, s. 5–95
  Antoinette Le Normand-Romain, Les Parlementaires, portraits des célébrités du juste-milieu, Paris 1993.

Honoré Daumier se vyučil litografickému řemeslu a po roce 1831 začal pracovat jako satirický kreslíř pro časopisy La Silhouette a Charivari. V raných třicátých letech 19. století tvořil pro Philiponův týdeník La Caricature litografický cyklus Le ventre legislatif s karikaturami poslanců. Po návratu z politických debat si rychle zachytil obličejové rysy portrétovaných do hliněných modelů. Teprve později tyto plastické postřehy překresloval na litografický kámen. Postup práce svědčí o tom, jak dobrým pozorovatelem a všestranným umělecem Daumier skutečně byl. V letech 1831–1834 umělec vytvořil cennou sérii 36 bust z nepálené hlíny, které nebyly za jeho života odlity do sádry ani do jiného materiálu. Hrubě modelované hliněnné busty, zachycené se silnou výrazovou nadsázkou, zůstaly v majetku Charlese Philipona a jeho rodiny až do roku 1927, kdy byly prodány Maurici Le Garrec (zkratka M. L. G.). Ten z nich nechal v letech 1929–1965 odlít několik bronzových sérií. Národní galerie spravuje karikaturu politika Vienneta s označením M. L. G. 6/30/. Pravděpodobně se jedná o jeden z bronzů vytvořený podle hliněného modelu ve vlastnictví Maurice le Garrec po roce 1929, který odlévala firma Barbedienne.

Martina Bezoušková 2022