Jaguár požírající zajíce

Název Jaguár požírající zajíce
Název v originálu Jaguar dévorant un lièvre
Datování 1850 (odlitek 1932)
Provenience Odlito 1932 podle sádry P 1034.
Inventární číslo P 1503
Katalogové číslo 13
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno LIL/ FR. BARTÁK
Rozměry
výška 40 cm / šířka 103 cm / Hloubka 36 cm
Materiál
Literatura
 • Vitry 1922, č. kat. 910
  Paul Vitry, Musée national du Louvre. Catalogue des sculptures du Moyen-Age, de la Renaissance et des Temps modernes, Musées nationaux, Paris 1922.
 • Honty-Mašín 1958, s. 94
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 10
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, n. pag.
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 119
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Saunier 1925, s. 7, 8, 35
  Charles Saunier, Barye (= Maîtres de lʼart moderne), F. Rieder & cie, Paris 1925.
 • Hubert-Sérullaz 1956–1957, č. kat. 4
  Gerard Hubert – Maurice Sérullaz, Barye: Sculptures, Peintures, Aquarelles des Collectons Publique Françaises (kat. výst.), Musée National du Louvre, Paris 1956–1957.
 • Praha 1993, č. kat. 113
  Hapestetika 4: hmatová výstava výtvarného umění (nejen) pro nevidomé (kat. výst.), Společnost pro pořádání výstav Hapestetika, Praha 1993.
 • Lemaistre-Barrillon 1996, č. kat. 43–45
  Isabelle Leroy-Jay Lemaistre – Béatrice Tupinier Barrillon, La Griffe et la dent: Antoine Louis Barye (1795–1875), sculpteur animalier (kat. výst.), Musée du Louvre – Musée des Beaux-Arts de Lyon, Paris 1996.
 • Poletti-Richarme 2000, č. kat. A 96, s. 44, 412, 504, 510
  Michel Poletti – Alain Richarme, Barye: catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris 2000.
 • Mantz 1867, s. 107–126
  Paul Mantz, Artistes contemporains, M. Barye, Gazette des Beaux-Arts IX, 1867, 1 February, č. 1, s. 106–126.
 • Londýn 1932, č. kat. 388
  Exhibition of French Art (kat. výst.), London 1932.
 • Theime-Becker 1992, sv. II, s. 588–589
 • Simms 2009–2010, s. 67–84
  Matthew T. Simms, The Goncourts, Gustave Planche, and Antoine-Louis Barye's „Un Jaguar dévorant un lièvre“, Nineteenth-Century French Studies XXXVIII, 2009–2010, Fall–Winter, Vol. 38, No. ½, s. 67–84.
 • Paříž 1934, č. kat. 126
  Daumier. Lithographies, gravures sur bois, sculptures (kat. výst.), Éditions des Bibliothèques Nationales de France, Paris 1934.
 • Londýn 1959, č. kat. 471
  The romantic movement: fifth exhibition to celebrate the tenth anniversary of the Council of Europe (kat. výst.), Arts Council of Great Britain, London 1959.
 • Janištinová 1990, č. kat. 4, s. 12
  Anna Janištinová, Čechy a Evropa: umění romantismu (kat. výst.), Západočeská galerie, Plzeň 1990.

Bronzový odlitek plastiky Jaguár požírající zajíce vznikl v litecké dílně Františka Bartáka podle sádry P 1034. Moderní galerie jej nechala vytvořit z konzervačních a výstavních důvodů v roce 1932, převzala jej o rok později.

Martina Bezoušková 2022