Krajina s ruinami

(1512 – 1600)
Název Krajina s ruinami
Datování kolem 1570
Způsob nabytí obchod André, Praha; získáno koupí 1943
Inventární číslo K 8666
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Rozměry
výška 208 mm / šířka 327 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Bolten 1969, s. 144
    Jaap Bolten, Messer Ulisse Severino da Cingoli a Bypath in the History of Art, Master Drawings VII, 1969, s. 123–147
  • Rollová 1992, s. 132–133
    Anna Rollová, Ulisse Severino da Cingoli. Příspěvek k jeho kresbám z let kolem roku 1570, Bulletin Národní galerie v Praze II, 1992, s. 132–133
  • Mangani 2013, s. 179, č. kat. 230
    Giorgio Mangani – Lucia Tongiorgi Tomasi, Gherardo Cibo. Dilettante di Botanica e Pittore di ʽPaesiʼ. Arte, scienza e illustrazione botanica nel XVI secolo, Ancona 2013

Gherardo Cibo nepatřil mezi školené umělce, byl ovšem zaníceným laikem. Pocházel z nejvyšších společenských kruhů – příbuzenský vztah jej pojil s papežem Inocencem VIII. nebo Catarinou Cibo, vevodkyní z Camerina. Jednou z mnoha cest, které podnikl, byla návštěva Flander. Seznámení s místní krajinářskou školou na něj mělo zcela zásadní vliv a výrazně poznamenalo jeho výtvarný projev. Své kresby, zachycující pohledy do krajin, prováděl Gherardo Cibo ad vivum. Je tomu tak i v případě Krajiny s ruinami, která představuje vzorový příklad Cibova krajinářství. Rukopis je shodný s řadou prací tohoto umělce. Zmínit lze například Italskou krajinu s kostelem a mostem se třemi oblouky (Paříž, Musée du Louvre, inv. č. INV 19884, Recto). Kresby z NGP a Musée du Louvre pojí podobné krajinné uspořádání, shodné provedení perspektivních zkratek a prostorová diferenciace odvíjející se od autorovy kreslířské techniky.

Dalibor Lešovský 2022