Paní Cabetová

(4. 1. 1784 – 3. 11. 1855)
Název Paní Cabetová
Název v originálu Martine Cabet
Datování 1853 (odlito 1970)
Provenience Odlito 1970 v Ústředí uměleckých řemesel podle sádrového modelu P 1033.
Inventární číslo P 5728
Katalogové číslo 9
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 67 cm
Materiál
Literatura
  • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
    Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
  • Janištinová 1990
    Anna Janištinová, Čechy a Evropa: umění romantismu (kat. výst.), Západočeská galerie, Plzeň 1990.

Objednávka na odlití do bronzu vznikla již v roce 1967, provedení však bylo v závislosti na financích přesunuto až na rok 1970. Odlitek vytvořilo Ústředí uměleckých řemesel dle sádry P 1033, která přibyla do sbírky Moderní galerie v rámci státního nákupu v roce 1923.

Martina Bezoušková 2022