Název Diana
Název v originálu Diane chasseresse
Datování 1776 (odlito mezi lety 1883–1923)
Provenience Vystaveno Praha 1923 (č. kat. 322, orig. Musée Louvre). Zakoupeno československým státem 1923. Deponováno v MG.
Inventární číslo P 1040-001
Katalogové číslo 4
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 208 cm
Materiál
Literatura
 • Giacometti 1918–1919, 13, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 46, 69, 119, 94–109, 115–117
  Georges Giacometti, Le Statuaire Jean-Antoine Houdon et don époque (1741–1828), 3 sv., Jouve & cie, Paris 1918–1919.
 • Vitry 1928, 4, 41, 47
  Paul Vitry, Centenaire de J.-A. Houdon (kat. výst.), Bibl. de Versailles, Versailles 1928.
 • Arnason 1975, 45, 64, 67
  H. Harvard Arnason, The Sculptures of Houdon, Phaidon, London 1975
 • Janson 1985, 43–45
  Horst Waldemar Janson: Nineteenth-Century Sculpture, Thames & Hudson Ltd., London 1985.
 • Poulet 2003, č. kat. 35, s. 211–215
  Anne L. Poulet et al., Jean-Antoine Houdon: Sculptor of the Enlightement, National Gallery of Art, Washington D.C. – University of Chicago Press, Chicago – London 2003.
 • Volavka 1932, č. kat. 328
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1933, č. kat. 328
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1933.
 • Volavka 1934, č. kat. 328
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 361
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, 8
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 115
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Praha 1923, č. kat. 322
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 76
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Délerot – Legrelle 1857, 121–129, 164, 166, 227
  Émile Délerot – Arsène Legrelle, Mémoire sur la vie et l'oeuvre de J.-A. Houdon de l'Institut (1741– 1828), Mémoires de la Société des sciences morales des lettres et des arts de Seine-et Oise IV, 1857, s. 49–224
 • Vitry 1907a, č. kat. 84, 98
  č. kat. 43.
 • Giacometti 1929, 36, 169, 186, 229, 231, 234–235, 243–244
  Georges Giacometti, La Vie et lʼoeuvre de Houdon, 2 sv., A. Camoin, Paris 1929.
 • Réau 1964, 5–46, 226, 231–233,
  Louis Réau, Houdon, sa vie et son oeuvre I, F. De Nobele, Paris 1964.
 • Macková 1966, č. kat. 98
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • De Montaiglon – Duplessis 1855, 179–185, 264–265
  Anatole de Montaiglon – Georges Duplessis, Houdon, sa vie et ses ouvrages, Revue universelle des Arts 1&2, 1855–1856, s. 157–454
 • Michel 1889, 281–287
 • Dilke 1900, 131–132, 185
 • Vitry 1907, 9, 13–16
 • Lami 1910, 422
  Stanislas Lami, Dictionnaire des Sculpteurs de l'Ecole française au dix-huitième siècle, vol. 1, Paris 1910.
 • Cecil 1950, 172
  Robert A. Cecil, The Remainder of the Hertford and Wallace Collections, The Burlington Magazine XCII, June 1950, č. 567, s. 168–172
 • Réau 1960, 57–58
  Louis Réau, La Diane et l'Apollon de Houdon à la Fondation Calouste Gulbenkian, Colóquio IX, June 1960, s. 57–60.
 • Cecil 1965, 456, 458
 • Figueiredo 1992, 88–95
  Maria Rosa Figueiredo, Catálogo de Escultura Europeia I, Escultura Francesa, Lisbon 1992
 • Goffen 1995, 104–105
  Rona Goffen (ed.), Museums discovered: The Calouste Gulbenkian Museum, Shorewood Fine Art Books Inc, Fort Lauderdale, Florida 1995.
 • Draper–Scherf 1997, 333–334
  James David Draper – Guilhem Scherf, Pajou, sculpteur du roi 1730–1809, kat. výst., Musée du Louvre, Paris – Metropolitan Museum of Art, New York, Paris – New York 1997
 • Scherf 2000, č. kat. 58–60
  Guilhem Scherf, Houdon. Diane chasseresse, Réunion des musées nationaux, Paris 2000.
 • Gulbenkian 2001, č. kat. 122
  Album (kat. výst.), Calouste Gulbenkian Museum, Lisbon 2001.
 • Bailey 2002, 155–162
  Colin Bailey, Patriotic Taste. Collecting Modern Art in Pre-Revolutionary Paris, Yale University Press, New Haven – London 2002
 • Pravdová-Hubatová-Vacková 2018, 28 (repr.)
  Anna Pravdová – Lada Hubatová-Vacková (eds.), První republika 1918–1938 (kat. expo), Národní galerie v Praze, Praha 2018.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 137
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.

Ženský akt Diany se stylově se opírá o renesanční předobrazy (viz Giovanni da Bologna, Merkur, c. 1564). Bohyně je znázorněna při lovu, jak balancuje na špičkách svých prstů. Elegantní linie hladkých objemů Dianina těla působí dojmem, jako by se její pohyby zastavily v čase. Její obličej je idealizován a neodráží známky vnitřního rozpoložení. Originální model plastiky vznikl 1776 a sochař jej o rok později představil na pařížském Salonu. Autorský podíl nesou také dva první bronzové odlitky, vytvořené v litecké dílně Roule. Houdon byl na rozdíl od svých současníků pověstný zájmem o techniku odlévání, a tak se prvních dvou lití osobně účastnil. Sádrová verze z Národní galerie vznikla v litecké dílně Musée du Louvre, která po roce 1883 prodávala odlitky tohoto díla. V roce 1923 byla prezentována na pražské výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století a zakoupena československým státem. V roce 1969 bylo dílo kvůli svému stavu vybráno k odlití do bronzu, k odlití však nedošlo dříve než v roce 2004. Ve sbírkách Národní galerie se rovněž nachází restaurátorská kopie P 1040-002, vytvořená v roce 2004 z konzervátorských a výstavních důvodů.

Martina Bezoušková 2022