Krásná Galathea

(12. 6. 1848 – 5. 4. 1920)
Název Krásná Galathea
Název v originálu Galatée; Le Réveil (Galatée); Galathée
Datování 1884
Provenience Vystaveno Praha 1903 (č. kat. 152). Zakoupeno z výstavy do sbírky MG.
Způsob nabytí Nákup
Inventární číslo P 35
Katalogové číslo 59
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno vlevo dole na soklu: L. MARQUESTE
Rozměry
výška 189 cm
Materiál
Literatura
 • Bergner 1912
  Paul Bergner, Katalog obrazárny v Domě umělců Rudolfinum v Praze, Praha 1912
 • Theime-Becker 1992, s. 276
 • Le Normand-Romain-De Margerie-Pingeot 1986, sv. V, s. 793–794
  Antoinette Le Normand-Romain – Laure de Margerie – Anne Pingeot, Musée dʼOrsay: Catalogue sommaire illustré des sculptures, Musée dʼOrsay – Réunion des musées nationaux, Paris 1986.
 • Bénézit 1966
  Charles Emmanuel Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 8 sv., Librairie Gründ, Paris 1966
 • Masaryková 1965, č. kat. 96, s. 216–217
  Anna Masaryková, Cizí umělci na výstavách Krasoumné jednoty v Praze, in: Sborník k sedmdesátinám Jana Květa, Universita Karlova, Praha 1965, s. 199–205.
 • Vlnas 1996, č. kat. 1192, s. 357–358
  Vít Vlnas (ed.), Obrazárna v Čechách 1796–1918: Katalog výstavy uspořádané Národní galerií v Praze u příležitosti dvoustého výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1996.
 • La Sculpture Moderne 1896, sv. XXIV, s. 133–134
  La Sculpture Moderne: Les grands maitres au XIXe siècle, 2 sv., s.l. 1896.
 • Jacobsen 1910, s. 123
  Carl Jacobsen, Ny Carlsberg Glyptotek. Fortegnelse over Kunstværkerne i den Moderne Afdeling, København 1910.
 • Petersen 1927
  Carl V. Petersen, Ny Carlsberg Glyptotek. Fortegnelse over Kunstværkerne i den Moderne Afdeling, Nielsen & Lydiche, København 1927.
 • Bénézit 1976
  Emmanuel Charles Bénézit, Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Paris 1976, sv. VII
 • Fonsmark 1999, s. 198
  Anne-Birgitte Fonsmark, Fransk skulptur II, Ny Carlsberg Glyptotek, København 1999
 • Praha 1903, s. 203
  64. Výroční výstava Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze 1903 (kat. výst.), Krasoumná jednota, Praha 1903.

Laurent-Honoré Marqueste se po vzoru svého prvního učitele Alexandera Falguièra věnoval akademické tvorbě. Jeho vztah k antikizujícím reziduím dokládá plastika Galathey, znázorňující pouze část příběhu z antické mytologie. Sochař vytvořil postavu krásné nymfy – původně sochy, jíž bohyně lásky Afrodite vdechla život. Zdá se, že Marquestovým záměrem bylo její propojení s postavou sochaře Pygmaliona, který plastiku Galathey stvořil jako příklad ideální ženy, do jejíž krásy se nakonec zamiloval. Nakonec se Marqueste uchýlil jen ke zdůraznění této linie příběhu v podobě atributů nářadí a růže, odhozených na podstavci. Sochař akt poprvé prezentoval na Salonu de la Société des Artistes Français v roce 1884 (č. kat. 3731). Velmi záhy následovala státní zakázka na provedení díla v mramoru, které natolik oslovilo sběratele Carla Jacobsena, že požádal o povolení k jeho reprodukci. Pořízení bravurně modelovaného aktu Galathey do sbírky Moderní galerie mohl částečně ovlivnit Josef Václav Myslbek, který se po roce 1902 stal členem českého odboru jejího kuratoria. Dílo, vystavené na výstavě Krasoumné jednoty v roce 1903 (č. kat. 152), se stalo jedním z raných příkladů francouzské sochařské produkce prezentované pražskému publiku a taktéž jednou z prvních akvizic zahraničního autora do sbírky plastiky 19. a 20. století.

Martina Bezoušková 2022