Georges Clemenceau

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Georges Clemenceau
Název v originálu Clemenceau; Podobizna G. Clemenceau; Georges Clémenceau
Datování 1911-1913 (odlitek 1930 nebo 1931)
Provenience Vystaveno Praha 1935 (č. kat 136). Získáno darem 1936 od Ministerstva zahraničních věcí.
Způsob nabytí dar
Inventární číslo P 1647
Katalogové číslo 56
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno A. Rodin; ALEXIS RUDIER/ Fondeur. Paris.
Rozměry
výška 48 cm / šířka 34 cm / Hloubka 23 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Honty-Mašín 1958, č. kat. 391
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, s. 9, 102
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 63
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Kotalík-Tassi-Varignana 1990, č. kat. 116
  Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, č. kat. 136
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 84
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, s. 200
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Wagner 1936a, s. 184–191
  Josef Wagner, O portrétech A. Rodina, Volné směry XXXII, 1936, č. 1, s. 184–191
 • Cladel 1950 (1936), s. 275–276
  Judith Cladel, Rodin: sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Grasset, Paris 1950 (1936)
 • Grappe 1944, č. kat. 425
  Georges Grappe, Catalogue du Musée Rodin. Essai d´un classement chronologique, Musée Rodin, Paris 1944.
 • Tancock 1976, č. kat. 102
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Butler 1993, s. 477–478
  Ruth Butler, Rodin: The Shape of Genius, Yale University Press, New Haven 1993
 • Le Normand-Romain 1997, s. 64–73
  Antoinette Le Normand-Romain (ed.), Vers LʼÂge d´airan. Rodin et la Belgique (kat. výst.), Musée Rodin, Paris 1997.
 • Elsen 2003, s. 127
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Héran 2006, č. kat. 145
  Emmanuelle Héran et al., Auguste Rodin – Eugène Carrière (kat. výst.), Musée dʼOrsay – Flammarion, Paris 2006.
 • Masaryková 1947, č. kat. 282
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, č. kat. 53
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Fonsmark 1988
  Rodin. La Collection du brasseur Carl Jacobsen à la Glyptothèque et oeuvres apparentées, kat. výst., Ny Carlsberg Glyptotek, København 1988
 • Steinberg 1991 (1972), s. 85, 89
  Leo Steinberg, Le Retour de Rodin, Macula, Paris 1991 (1972).
 • Barbier 1987, č. kat. 27
  Nicole Barbier, Marbres de Rodin. Collection du musée, Musée Rodin, Paris 1987
 • Coquiot 1913, s. 97
  Gustave Coquiot, Le vrai Rodin, Éditions Jules Tallandier, Paris 1913
 • Tahinci 1995, č. kat. 33
  Anna Tahinci, Le portrait masculin, chez Rodin (dipl. práce), Université Paris X – Nanterre, Paris 1995.
 • Seipel 1996, č. kat. 20 (nesprávné inv. č.)
  Wilfried Seipel (ed.), Auguste Rodin, Eros und Leidenschaft (kat. výst.), Wasmuth Ernst Verlag 1996.
 • Coquiot 1917, č. kat. 28-30
  Gustave Coquiot, Rodin à l´hôtel de Biron et à Meudon, Librairie Ollendorff, Paris 1917
 • Tirel 1923, s. 37–38
  Marcelle Tirel, Rodin intime ou lʼEnvers dʼune gloire, Monde Nouveau, Paris 1923.
 • Le Normand-Romain-Marraud 1996, s. 63–65, 67, 134
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélène Marraud, Rodin à Meudon: la villa des Brillants, Musée Rodin, Paris.
 • Zuckerkandl 1944, s. 122
  Berta Szeps Zuckerkandl, Clemenceau tel que je l´ai connu, Éd. de la Revue Fontaine, Algiers 1944

Zakázka na portrét Georgese Clemenceaua nepramenila z osobního požadavku, jednalo se o oficiální objednávku argentinské vlády, která chtěla tímto způsobem poděkovat politikovi za několik konferencí, které v Jižní Americe roku 1909 uspořádal. První odlitek busty vznikl v roce 1912. Clemenceau považoval hotové dílo za skicu, navrhl další hodiny sezení modelem a zakázal Rodinovi dílo vystavit označené svým jménem. Měl výhrady především k hrubému pojednání hmoty, jež postrádalo finesu, a neztotožňoval se s mongolsko-orientálními rysy svého obličeje, které jsou patrné v pojetí mandlových očí. Rodin v roce 1914 přihlásil bustu na pařížský Salon, což motivovalo Clemenceaua ke zmírnění své prvotní negativní reakce. Jedná se o jednu z posledních portrétních zakázek, na níž sochař během své kariéry pracoval. Kvalitní odlitek ze sbírky Národní galerie byl zakoupen z pražské výstavy Francouzské moderní sochařství v roce 1935 (č. kat. 136) a následujícího roku darován Ministerstvem zahraničních věcí do sbírek zamýšlené Státní galerie. Podle dokumentů Musée Rodin by se mělo jednat o práci litce Alexise Rudiera z roku 1930 nebo 1931, která je jakousi variantou dvou děl ze sbírek Musée Rodin. Velmi blízko má k sádře S. 1699 kromě knírku, který je spíše podobný exempláři S. 480 (obojí ze sbírek Musée Rodin). Pražská verze se nejzřetelněji odlišuje živým pojetím hrubě opracovaného podstavce.

Martina Bezoušková 2022