Gustav Mahler

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Gustav Mahler
Název v originálu Mozart / Homme du XVIIIème siècle / Buste dʼHomme
Datování 1909 (odlitek 1929)
Provenience Vystaveno Praha 1935 (č. kat. 134). Zakoupeno 1935 od pořadatelů Výstavy francouzské moderní sochařství v Praze.
Způsob nabytí Nákup
Inventární číslo P 1541
Katalogové číslo 55
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno A. Rodin
Rozměry
výška 33 cm / šířka 24 cm / Hloubka 24 cm
Materiál
Literatura
 • Aubert 1952
  Marcel Aubert, Rodin: Sculptures, Éditions TEL, Paris 1952
 • Beausire 1988
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Bonito Oliva – Kotalík 1981, č. kat. 156
  Achille Bonito Oliva – Jiří Kotalík, Arte Maestra: da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galerie Nazionale di Praga (kat. výst.), Casa Editrice Adriano Salani, Firenze 1981
 • Volavka 1936, č. kat. 134
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, č. kat. 389
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 154
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 114
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 19
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, sv. II, s. 494–496
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Macková-Štech 1962, s. 54
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Honty 1956, n. pag.
  Tibor Honty, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze (soubor 12 fotografií T. Hontyho), Orbis, Praha 1956.
 • Butler–Glover 2001, s. 77
  Ruth Butler – Lindsey Glover (eds.), European Sculpture of the Nineteenth Century: The Collections of the National Gallery of Art Systematic Catalogue, National Gallery of Art, Washington D.C. – Oxford University Press, New York 2001
 • Kotalík-Tassi-Varignana 1990, č. kat. 70
  Jiří Kotalík – Roberto Tassi – Franca Varignana, Impressionismo in Europa : origini, sviluppi, influenze. Capolavori dalla Galleria nazionale di Praga (kat. výst.), Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1990.
 • Kesner 1961, s. 9, 102
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Národní galerie v Praze, Praha 1961.
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, č. kat. 357
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 83
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, s. 394–399
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Wagner 1936a, s. 191
  Josef Wagner, O portrétech A. Rodina, Volné směry XXXII, 1936, č. 1, s. 184–191
 • Descharnes–Chabrun 1967, s. 215
  Robert Descharnes – Jean-François Chabrun, Auguste Rodin, Edita, Lausanne 1967
 • Tancock 1976, č. kat. 99
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, č. kat. 51
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Masaryková 1947, č. kat. 298
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, č. kat. 54
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Pingeot 2000 (1990), index
  Anne Pingeot (ed.), Le corps en morceaux (kat. výst.), Réunion des musées nationaux, Paris 2000 (1990).
 • Hare 1984, s. 565–577
  Marion Jean Hare, The portraiture of Auguste Rodin, Stanford University, Stanford 1984.

Skladatel Gustav Mahler (1860–1911) seděl Rodinovi modelem během dvou návštěv Paříže, v dubnu a v listopadu roku 1909. Existuje více domněnek, jak zakázka vznikla. Nejpravděpodobnější možností se zdá být objednávka od rakouského malíře Carla Molla, nevlastního otce Almy Mahler, který chtěl tímto způsobem vzdát hold mezinárodně úspěšnému skladateli. Alma Mahler byla přítomna, když její muž seděl Rodinovi modelem, a popsala metodu ,,vrstvení hmoty“, s níž sochař k vytvoření busty přistupoval. První bronz nebyl odlit dříve než v květnu roku 1910, původní odlitek byl ihned zaslán zadavateli zakázky Carlu Mollovi. Badatelka Danièle Gutmann ve své práci rozlišila dva základní typy Mahlerovy busty. Varianta A je dramatičtější, pojednaná živější modelací s intenzivním en face pohledem portrétovaného. Jeho ostrý, upřený pohled je zdůrazněn přidáním materiálu v oblasti očí. Typ B (např. Brooklyn Museum, NYC, př. č. 22.10) se vyznačuje jemnější modelací povrchu, díky čemuž je sice plošší ve výrazu, ale zároveň popisnější ve fyziognomických detailech obličejové části. Více se podobá fotografickým portrétům, které se skladatelem známe. Obě verze se od sebe liší jen nepatrným způsobem. Někteří badatelé vytvořili na základě odlišných nuancí v pojetí hlavy teorii o dvou osobnostních polohách skladatele. Ve skutečnosti každý typ hlavy odpovídá jedné etapě práce, popsané výše Almou Mahler. Auguste Rodin si evidentně pohrával s výrazem portrétovaného skladatele, kreativně jej usazoval na podstavce různých tvarů a velikostí a zvažoval možnosti prezentace díla. Pražskému publiku byla Mahlerova busta představena poprvé v roce 1911 u příležitosti XXXVI. výstavy Spolku Mánes (č. kat. 1). Jiný bronzový exemplář byl zakoupen od pořadatelů výstavy československý státem z výstavy Francouzské moderní sochařství v roce 1935 (č. kat. 134) a následně deponován v MG. Zakoupený odlitek sice není opatřen značkou litce, je nicméně veden v materiálech Musée Rodin jako odlitek Alexise Rudiera, snad z roku 1929.

Martina Bezoušková 2022