Meditace (Vnitřní hlas)

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Meditace (Vnitřní hlas)
Datování po 1900 (odlitek 1925)
Provenience Odlito 1925 v litecké dílně Františka Bartáka podle sádrového modelu P 1043.
Způsob nabytí odlitek
Inventární číslo P 1044
Katalogové číslo 53
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno LIL FRANTA BARTÁK PRAHA VII
Rozměry
výška 150 cm / šířka 60 cm / Hloubka 65 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Volavka 1933
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Volavka 1932
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Praha 1935
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Masaryková 1947
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Spielmann 1967
  Petr Spielmann, F. X. Šalda a výtvarné umění (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1967.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Stephan 2005
  Erik Stephan (ed.), Auguste Rodin. Skulpturen, Aquarelle und Photographien von Eugène Druet (kat. výst.), Städtische Museen, Jena 2005.

Bronzový odlitek k dílu P 1043 byl pořízen liteckou dílnou Františka Bartáka pro Moderní galerii v roce 1925. Zhotovení dvou odlitků Rodinových děl Meditace a Utrpení (dnes nazýváno Mučednice, inv. č. P 1256) stálo 52 020 Kč.

Martina Bezoušková 2022