Balzac

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Balzac
Název v originálu Monument à Balzac
Datování 1897 (odlitek 1970)
Provenience Odlito 1970 s povolením Musée Rodin podle sádrového modelu DP 1194.
Způsob nabytí odlitek
Inventární číslo P 5962
Katalogové číslo 51
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 272 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Aleš 2000
  Filip Aleš et al., František Bílek 1872–1941, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 2000
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1994
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Národní galerie v Praze. Francouzské umění 19. a 20. století, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Praha 1994.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1995
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Galerie nationale de Prague. L´art français des 19e et 20 siècles, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Paris 1995.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Pečírka 1935
  Jaromír Pečírka, Francouzské moderní sochařství, Orbis, Praha 1935.
 • Vlnas 1991
  Vlnas 1991 Vít Vlnas, Society of the friends of the Modern Gallery and its acquisitions in the years 1934–1935, Bulletin of the National Gallery in Prague I, 1991, s. 107–112.
 • Wittlich 2000
  Petr Wittlich, Sochařství české secese, Karolinum, Praha 2000
 • Wittlich 2016
  Petr Wittlich, Neklidná figura, in: Sandra Baborovská – Petr Wittlich (eds.), Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, kat. výst., Karolinum, Praha 2016, s. 7–12
 • Savický 2011
  Nikolaj Savický, Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939, Academia, Praha 2011.

V roce 1968 začala Národní galerie vyjednávat s Musée Rodin o převedení Rodinova monumentálního Balzaca do bronzu. Potvrzení úkonu bylo vydáno s podmínkou, že na soklu bude jasně zaznačen charakter zvláštní situace odlitku. Dílo odlévalo Ústředí uměleckých řemesel (litecká dílna Františka Bartáka) v roce 1970.

Martina Bezoušková 2022