Henri Rochefort

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Henri Rochefort
Název v originálu Buste de Rochefort
Cyklus varianta Tête Penchée
Datování 1884 (odlitek 1934)
Provenience Odlito 1934 v litecké dílně Františka Bartáka podle sádrového modelu P 1039.
Způsob nabytí odlitek
Inventární číslo P 1513
Katalogové číslo 49
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno LIL / FR. BARTÁK
Rozměry
výška 73 cm / šířka 41 cm / Hloubka 40 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Volavka 1936
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Kesner 1965
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Sportovní a turistické nakl., Praha 1965
 • Praha 1935
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Feist 1979
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Masaryková 1947
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.

Český odbor kuratoria nechal odlít bronzovou verzi s hlavou nakloněnou lehce dopředu podle sádrového exempláře P 1039 v litecké dílně Františka Bartáka. Bronzový odlitek byl Moderní galerií převzat v roce 1934.

Martina Bezoušková 2022