Henri Rochefort

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Henri Rochefort
Název v originálu Buste de Rochefort
Cyklus varianta Tête Penchée
Datování 1884
Provenience Vystaveno Praha 1923 (č. kat. 343, orig. Rodinovo museum). Zakoupeno československým státem 1923, deponováno v MG.
Způsob nabytí státní nákup
Inventární číslo P 1039
Katalogové číslo 48
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka moderního umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 73 cm / šířka 41 cm / Hloubka 40 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933, č. kat. 343
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Aubert 1952
  Marcel Aubert, Rodin: Sculptures, Éditions TEL, Paris 1952
 • Volavka 1932, s. 169–184
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934, č. kat. 340
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 554
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, s. 9, 101
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 202
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Praha 1923
  Výstava francouzského umění XIX. a XX. století (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1923.
 • Dujardin-Beaumetz 1992, s. 183
  François Dujardin-Beaumetz, Entretiens avec Rodin, Paris 1992
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 554
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, č. kat. 127
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Bartlett 1889d, s. 114
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin IX: Rodinʼs Drawings, The American Architect and Building News XXV, 1889, 1 June , č. 701, s. 260–263
 • Bartlett 1889e, s. 198
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin X: Rodin as an Artist, The American Architect and Building News XXV, 1889, 15 June, č. 703, s. 263–285
 • Bartlett 1889f, s. 150
 • Feist 1979, č. kat. 30
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Butler 1993
  Ruth Butler, Rodin: The Shape of Genius, Yale University Press, New Haven 1993
 • Elsen 2003
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Héran 2006, č. kat. 59
  Emmanuelle Héran et al., Auguste Rodin – Eugène Carrière (kat. výst.), Musée dʼOrsay – Flammarion, Paris 2006.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • De Caso – Sanders 1977
  Jacques De Caso – Patricia B. Sanders, Rodinʼs Sculpture. A Critical Study of the Spreckels Collection, California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco 1977
 • Pingeot 2000, s. 221–226
  Anne Pingeot, Rodin au musée du Luxembourg, 48/14. La revue du Musée dʼOrsay, autumne 2000, č. 11, s. 60–77.
 • Viéville-Magnien 2009, č. kat. 33
  Dominique Viéville – Aline Magnien (eds.), Guide des collections du Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2009.
 • Le Normand-Romain 2001, s. 64–77
  Maria José Herrera – Antoinette Le Normand-Romain (eds.), Rodin en Buenos Aires. Su influencia y la de otros escultores franceses en la Argentina (kat. výst.), Fundación Antorchas, Buenos Aires 2001.
 • Praha 1902, č. kat. 72 (?)
  Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze 1902 (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1902.
 • Gsell 1999 (1911), s. 179–181
  Paul Gsell, Auguste Rodin. LʼArt. Entretiens réunis par Paul Gsell, Grasset, Paris 1999 (1911).
 • Newton 1987–1989, s. 20
  Joy Newton, Rodin and Henri Rochefort, Laurels. Magazine of the American Legion of Honor, Winter 1987–1988, s. 169–184.
 • Hare 1984, s. 303–310
  Marion Jean Hare, The portraiture of Auguste Rodin, Stanford University, Stanford 1984.
 • Tahinci 1995, s. 338
  Anna Tahinci, Le portrait masculin, chez Rodin (dipl. práce), Université Paris X – Nanterre, Paris 1995.
 • Grunfeld 1988
  Fréderic V. Grunfeld, Rodin: A Biography, Henry Holt, New York 1988.
 • Rochefort 1905, sv. I, s. 33,61, 124, 433, 592, 649
  Henri Rochefort, La collection de M. Henri Rochefort, Les Arts XLIII, červenec 1905, s. 20.
 • Judrin 1976, č. kat. 54
  Claudie Judrin (ed.), Rodin et les écrivains de son temps (kat. výst.), Musée Rodin, Paris 1976.

Kritik umění a žurnalista Henri Rochefort se s Rodinem seznámil skrze Edmonda Bazira, redaktora časopisu LʼIntransigeant. Sochař v té době pracoval na velkých projektech s morálním vyzněním, pomníku Občanů z Calais a na dantovské Bráně pekel. Tato skutečnost je důležitá především z hlediska modelace, která zintenzivňuje dynamicky cítěný portrét revolucionáře Rocheforta. Při zachycení siluety Rodin pracoval s hrubou masou materiálu, zjemněnou pouze v obličejové části. V roce 1898 nechal Rodin celé dílo zvětšit (přenesení provedl tradičně Henri Lebossé) a upravil sklon podstavce, díky čemuž je hlava portrétovaného mírně nachýlena dopředu. Tím jsou oči Rocheforta z větší části ponořeny do stínu a výraz zobrazeného aktivisty působí dramatičtěji. Podobizna Henriho Rocheforta má stejné vztahy k českému prostředí jako dílo Obrana. Druhá verze Rocheforta, kdy je hlava mírně nakloněna dopředu, byla nejprve prezentována na sochařově pražské výstavě v roce 1902 (dnes ve sbírce Musée Rodin). Pravděpodobně stejná varianta (zřejmě jiný odlitek) byla následně k vidění na výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století (1923). Z dochované korespondence vyplývá, že v Praze prezentované odlitky byly vytvořeny speciálně pro výstavní účely. Conseil dʼAdministration Musée Rodin zároveň nabídla československému státu, který měl zájem o koupi díla, vstřícnou cenu. Požadovala pouze úhradu použitého materiálu. Václav Nebeský vyřizoval souběžně s nákupem také povolení odlít zakoupenou sádru do bronzu – nový bronzový odlitek však nebyl dodán do Moderní galerie dříve než v roce 1934 (viz komentář k P 1513).

Martina Bezoušková 2022