Podobizna sochaře Julese Daloua

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Podobizna sochaře Julese Daloua
Název v originálu Buste de Jules Dalou
Datování 1883
Provenience Zakoupeno československým státem 1925, deponováno v MG.
Inventární číslo P 1057
Katalogové číslo 47
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno A. Rodin / Alexis Rudier Fondeur PARIS
Rozměry
výška 52 cm / šířka 43 cm / Hloubka 24 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Aubert 1952
  Marcel Aubert, Rodin: Sculptures, Éditions TEL, Paris 1952
 • Beausire 1988, č. 127, 156, 207, 217
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Beausire-Cadouot 1987
  Alain Beausire – Florence Cadouot (eds.), Correspondance de Rodin III, 1908–1912, Musée Rodin, Paris 1987
 • Beausire-Pinet 1985, č. 38, 46, 89
  Alain Beausire – Hélène Pinet (eds.), Correspondance de Rodin, 1860–1899, Musée Rodin, Paris 1985
 • Brownell 1901, s. 98
  W. C. Brownell, Auguste Rodin, Scribners Magazine XXIX, January 1901, s. 88–101
 • Volavka 1932
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Honty 1956, n. pag.
  Tibor Honty, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze (soubor 12 fotografií T. Hontyho), Orbis, Praha 1956.
 • Janson 1985, s. 202
  Horst Waldemar Janson: Nineteenth-Century Sculpture, Thames & Hudson Ltd., London 1985.
 • Matějček 1936, s. 172
  Antonín Matějček, Dějepis umění VI, Jan Štenc, Praha 1936.
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Volné směry XXIV 1926, s. 289–304
 • Burda–Halířová 1992
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Bartlett 1889f, s. 249–251
 • Maillard 1889, s. 110, 145, 154
  Léon Maillard, Études sur quelques artistes originaux. Auguste Rodin statuaire, H. Floury Librairie-Éditeur, Paris 1899 .
 • Rilke 1903 (1928), s. 96
  Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Insel-Verlag, Leipzig 1928.
 • Wagner 1936a, s. 191
  Josef Wagner, O portrétech A. Rodina, Volné směry XXXII, 1936, č. 1, s. 184–191
 • Cladel 1950 (1936), s. 36, 148
  Judith Cladel, Rodin: sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Grasset, Paris 1950 (1936)
 • Grappe 1944, č. kat. 92, 93
  Georges Grappe, Catalogue du Musée Rodin. Essai d´un classement chronologique, Musée Rodin, Paris 1944.
 • Waldmann 1945
  Emil Waldmann, Auguste Rodin, Schroll, Wien 1945
 • Descharnes–Chabrun 1967, s. 121
  Robert Descharnes – Jean-François Chabrun, Auguste Rodin, Edita, Lausanne 1967
 • Tancock 1976, č. kat. 86, 500–503
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, č. kat. 29
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Beausire-Pinet 1986, č. 3, 9, 127, 269
  Alain, Beausire – Hélène Pinet (eds.), Correspondance de Rodin II, 1900–1907, Musée Rodin, Paris 1986
 • Beausire 1992
  Alain Beausire (ed.), Correspondance de Rodin IV, 1913–1917, Musée Rodin, Paris 1992
 • Elsen 2003, s. 80–90
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Masaryková 1947
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Mauclair 1905, s. 16, 29, 122
  Camille Mauclair, Auguste Rodin. Lʼhomme et lʼoeuvre, La Renaissance du livre, Paris 1905.
 • Lawton 1906, s. 88
  Frederick Lawton, The Life and Work of Auguste Rodin, T. Fisher Unwin, London 1906.
 • Wassermann 1975, s. 148
 • Butler 1980, s. 10, 51, 53, 66, 71, 83, 107
  Ruth Butler, Rodin in Perspective, Prentice-Hall, New Jersey 1980
 • Elsen 1981, s. 322
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodin Rediscovered, kat. výst., National Gallery of Art, Washington 1981
 • Mauclair 1901, s. 773–774
  Camille Mauclair, Auguste Rodin, son oeuvre, son milieu, son influence, La Revue Universelle I, 1901, 17 août, č. 33, s. 769–774.
 • Praha 1902, č. kat. 73
  Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze 1902 (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1902.
 • Gsell 1999 (1911), s. 181–182
  Paul Gsell, Auguste Rodin. LʼArt. Entretiens réunis par Paul Gsell, Grasset, Paris 1999 (1911).
 • Elsen 1974
  Albert Edward Elsen, Origins of Modern Sculpture: Pioneers and Premises, George Braziller, New York 1974
 • Goldscheider 1989, index
 • Pinet 1990, s. 420
  Hélène Pinet, Rodin, et ses modèles, le portrait photographié (kat. výst.), Musée Rodin, Paris 1990.
 • Grautoff 1908, s. 23
  Otto Grautoff, Auguste Rodin, Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld – Leipzig 1911 (1908).
 • Coquiot 1913, s. 95–97
  Gustave Coquiot, Le vrai Rodin, Éditions Jules Tallandier, Paris 1913
 • Jourdain 1949, s. 7
  Francis Jourdain, Rodin, Jean Marguerat, Lausanne 1949.
 • Hare 1984, s. 269–274
  Marion Jean Hare, The portraiture of Auguste Rodin, Stanford University, Stanford 1984.
 • Martinez 1993
  Rose-Marie Martinez, Rodin. LʼArtiste face à lʼÉtat, Séguier, Paris 1993.
 • Tahinci 1995, s. 62, 195
  Anna Tahinci, Le portrait masculin, chez Rodin (dipl. práce), Université Paris X – Nanterre, Paris 1995.
 • Gombrich 1989, s. 172
  Ernst Hans Gombrich, The Story of Art, Phaidon Press Ltd., Oxford 1989.
 • Grappe 2019 (1934), č. kat. 75–88
  Georges Grappe, Auguste Rodin, in: Ernest Dodge – M. J. Mendel (eds.), La France Vivante, Forgotten Books 2019 (1934),
 • Goldscheider 1964
  Cécile Goldscheider, Rodin 1886–1917, Fernand Hazan, Paris 1964.
 • Geffroy 1859, č. kat. 85, s. 335, 423
  Gustave Geffroy, Rodin, Les Arts et les lettres, září 1859, s. 289–304.

Portréty se staly jedním z významných modelačních milníků Rodinovy tvorby osmdesátých let. Sochař vycházel z řecko-římské tradice i z popisných podobizen J.-A. Houdona a snažil se o vyjádření charakteru zobrazovaného. Hledal jeho psychologický profil, který by ztvárnil plastickým vrstvením hmoty do moderně nadčasového pojetí. Na začátku této cesty stojí portrét sochaře Julese Dalou, který stejně jako Rodin studoval na Petite École a svého kolegu doporučil na praxi do ateliéru Carrier-Belleuse. Po návratu z exilového pobytu v Londýně seděl svému příteli Rodinovi modelem. Sádrová busta Daloua byla poprvé představena na Salonu v roce 1884 (č. kat. 3863). Ukazuje, že se sochař stylově opíral o tvorbu renesančních mistrů. Z prací Donatellových a Verrocchiových převzal vzpřímený postoj hlavy, který je doplněn upřeným pohledem zobrazovaného, jenž vyzývá diváka k očnímu kontaktu. Tvář Daloua je symetricky rozvedena do prostoru. Realisticky ztvárněná fyziognomie obličeje je umocněna působením světelných efektů, což portrét posouvá do expresivní roviny. Poprsí bez oděvu zároveň Rodin pojal podobně jako portrét Jeana-Paula Laurense s odkazem na oslavné podobizny antických básníků a filozofů.

Martina Bezoušková 2022