Podobizna Jeana-Paula Laurense

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Podobizna Jeana-Paula Laurense
Název v originálu Buste de Jean-Paul Laurens; Jean-Paul Laurens
Datování 1882
Provenience Zakoupeno československým státem 1925, deponováno v MG.
Inventární číslo P 1058
Katalogové číslo 46
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno Alexis Rudier. / Fondeur. Paris. / A. Rodin
Rozměry
výška 58 cm / šířka 37 cm / Hloubka 30 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Beausire 1988, č. kat. 83
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Beausire-Cadouot 1987
  Alain Beausire – Florence Cadouot (eds.), Correspondance de Rodin III, 1908–1912, Musée Rodin, Paris 1987
 • Beausire-Pinet 1985
  Alain Beausire – Hélène Pinet (eds.), Correspondance de Rodin, 1860–1899, Musée Rodin, Paris 1985
 • Volavka 1934, č. 142
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 123
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • MG 1926, s. 158
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 347
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, s. 32
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 586
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Matějček 1936
  Antonín Matějček, Dějepis umění VI, Jan Štenc, Praha 1936.
 • Kotalík 1987, č. kat. 324
  Jiří Kotalík (ed.), Barokin Taidetta Prahan Kansallis Galleriasta, kat. výst., Sinebrychoffin Taidemuseo, Helsinki 1987
 • Masaryková-Pavelka-Pešina 1945, s. 228
  Anna Masaryková – Jaroslav Pavelka – Jaroslav Pešina (eds.), Výstava vybraných děl 14.–20. století pořádaná Národní galerií, Národní galerie v Praze, Praha 1945.
 • Volné směry XXIV 1926, s. 62, 193
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 117
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, č. kat. 36, s. 179–184
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Bartlett 1889f, s. 250
 • Maillard 1889, s. 110–111, 113
  Léon Maillard, Études sur quelques artistes originaux. Auguste Rodin statuaire, H. Floury Librairie-Éditeur, Paris 1899 .
 • Wagner 1936a
  Josef Wagner, O portrétech A. Rodina, Volné směry XXXII, 1936, č. 1, s. 184–191
 • Tancock 1976, s. 172
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, s. 191
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Beausire 1992, s. 251–257
  Alain Beausire (ed.), Correspondance de Rodin IV, 1913–1917, Musée Rodin, Paris 1992
 • Masaryková 1947
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Spielmann 1967, č. kat. 324
  Petr Spielmann, F. X. Šalda a výtvarné umění (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1967.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, č. kat. 304
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Lawton 1906, s. 92
  Frederick Lawton, The Life and Work of Auguste Rodin, T. Fisher Unwin, London 1906.
 • Lawton 1908, s. 14, 88, 90–91
  Frederick V. Lawton, François-Auguste Rodin, Mitchell Kennerley, New York 1908.
 • Gsell 1999 (1911), s. 185, 187–188
  Paul Gsell, Auguste Rodin. LʼArt. Entretiens réunis par Paul Gsell, Grasset, Paris 1999 (1911).
 • Goldscheider 1989, č. kat. 28
 • Grautoff 1908, s. 19
  Otto Grautoff, Auguste Rodin, Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld – Leipzig 1911 (1908).
 • Coquiot 1913, s. 13, 96
  Gustave Coquiot, Le vrai Rodin, Éditions Jules Tallandier, Paris 1913
 • Hare 1984
  Marion Jean Hare, The portraiture of Auguste Rodin, Stanford University, Stanford 1984.
 • Martinez 1993
  Rose-Marie Martinez, Rodin. LʼArtiste face à lʼÉtat, Séguier, Paris 1993.
 • Tahinci 1995, č. 9, 10, 32, 34, 35
  Anna Tahinci, Le portrait masculin, chez Rodin (dipl. práce), Université Paris X – Nanterre, Paris 1995.
 • Fonsmark-Héran 1999
 • Sciama-Papet 2014, č. 52
  Cyrille Sciama – Édouard Papet, La sculpture au musée des Beaux-Arts de Nantes: Canova, Rodin, Pompon…, Silvana Editorale, Nantes 2014.
 • Riotor 1889, s. 211–212, 215
  Léon Riotor, Auguste Rodin: l´oeuvre et ses aventures, La Revue populaire des beaux-arts I, 8 avril 1899, č. 14, s. 210–222.
 • Goldscheider 1964, index
  Cécile Goldscheider, Rodin 1886–1917, Fernand Hazan, Paris 1964.

Auguste Rodin s oblibou vytvářel portréty svých přátel. V roce 1881 jej o zhotovení busty požádal Jean-Paul Laurens. Malíř zřejmě zaplatil pouze za materiál k vytvoření odlitku, nikoliv čas vyhrazený na sezení modelem, neboť ve stejné době pracoval na portrétu Augusta Rodina v rámci malířské výzdoby Pantheonu (fresky Mort de Sainte Geneviève). Obě zpodobení byla představena veřejnosti na Salonu v roce 1882. Rodinova busta Laurense sklidila pozitivní kritiku za svou věrohodnost a moderní pojetí. Kritik Émile Bergerat tehdy do periodika Voltaire napsal, že se jedná o ,,jeden z nejkrásnějších kousků“, které byly na Salonu toho roku k vidění. Sochař u portrétu Laurense opticky zdůraznil čelist vousy, oči ponechal mírně přivřené a ústa naopak pootevřená, což bylo symptomatické u souběžně probíhajícího spiritualismu a vlivu Gustava Moureaua. Zobrazená postava má nahou hruď, zpodobenou po vzoru antických filozofů. Nervní tenze hmoty dává prostor světelným reflexům k promodelování povrchu. Originál bronzu, nabídnutý posléze zadavateli díla Laurensovi, odléval Eugène Gonon (dnes se nachází v Musée des Augustins v Toulouse). V roce 1906 požádala Francie Rodina o převedení díla do mramoru, aby busta mohla být umístěna na veřejném místě v Toulouse. K realizaci mramorové verze ovšem nikdy nedošlo. Zajímavostí zůstává, že Podobizna Laurense byla též vystavena na Rodinově pražské výstavě v roce 1902 (č. kat. 73). Jednalo se pravděpodobně o verzi, která je dnes součástí sbírek Musée Rodin (inv. č. S. 1428 /?/), ale není totožná s dílem z Národní galerie. Do českých sbírek byla busta Laurense zakoupena až po výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století, která se konala v Obecním domě (1923). Zřejmě se jedná o odlitek z dílny Alexise Rudiera, vytvořený v roce 1923.

Martina Bezoušková 2022