Iris, poselkyně bohů

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Iris, poselkyně bohů
Název v originálu Iris, messagère des dieux; Figure volante; Éternel tunnel
Datování 1895 (odlitek 1925)
Provenience Odlito v litecké dílně Františka Bartáka podle sádry P 1037. Předáno a zapsáno 1925 do sbírky MG.
Způsob nabytí odlitek
Inventární číslo P 1038
Katalogové číslo 44
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 75 cm / šířka 93 cm / Hloubka 50 cm
Materiál
Literatura
 • Volavka 1933, č. kat. 557
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Volavka 1932, č. kat. 557
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934, č. kat. 557
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 597
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • MG 1926, č. kat. 339
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, č. kat. 112
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 154
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 52
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Pravdová-Hubatová-Vacková 2018, repr. s. 34
  Anna Pravdová – Lada Hubatová-Vacková (eds.), První republika 1918–1938 (kat. expo), Národní galerie v Praze, Praha 2018.
 • Macková-Štech 1962, č. kat. 152
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Praha 1935, č. kat. 126
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Feist 1979, č. kat. 41
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Masaryková 1947, č. kat. 392
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Spielmann 1967, č. kat. 26
  Petr Spielmann, F. X. Šalda a výtvarné umění (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1967.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, sv. II, s. 452-455
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.

Jedná se o odlitek z díla P 1037, o jehož výrobě se uvažovalo již v roce 1923. Tehdy se Václav Nebeský tázal v Musée Rodin o povolení odlít zakoupené sádry do bronzu. Precizní odlitek, vytvořený liteckou dílnou Františka Bartáka, byl dodán do Moderní galerie v roce 1925. Pořízení odlitku souviselo zejména s konzervováním sádry a možností častějšího vystavení bronzu.

Martina Bezoušková 2022